Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Aktualni projekti

1. december 2023 - 31. maj 2027

Poni Goriška - Podjetno nad izzive

Cilj projekta Cilj projekta je spodbuditi in podpreti razvoj novoustanovljenih poslovnih subjektov, ne glede na njihovo pravno obliko (npr....

1. oktober 2023 - 30. september 2025

IRRIGAVIT - Racionalno namakanje in upravljanje tal v čezmejnem vinogradništvu

Vinogradništvo je ena najpomembnejših gospodarskih panog z dolgoletno tradicijo na čezmejnem območju. Če upotevamo spremembe, ki so...

1. september 2023 - 31. december 2024

Konjeniške poti

V zadnjih letih se je na območju LAS V objemu sonca vzpostavilo veliko ponudnikov s področja konjeniškega turizma. Namen operacije...

1. september 2023 - 31. december 2024

Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina

Operacija bo z oblikovanjem turističnega produkta v obliki kolesarske poti predstavljala prvi skupen trajno zastavljen produkt Zavoda za turizem,...

1. junij 2023 - 31. december 2025

PUMA - Planning Urban Mobility Actions

Cilj projekta Projekt se posredno osredotoča tudi na podeželska območja in ponuja priložnosti mladim, ki želijo delati domačem ruralnem...

1. junij 2023 - 30. junij 2024

REGINNA - REGional INNovAtive learning for society 4.0

Cilj projekta Cilj projekta REGINNA 4.0 je zagotoviti malim, srednjim in novoustanovljenim podjetjem dostop do znanja in infrastrukture...

1. november 2022 - 31. oktober 2024

DREAM - Digital Resilience for European Microenterprises

Cilji projekta Podpirati mikro in mala podjetja z zagotavljanjem sodobnih usposabljanj, ki jim bodo pomagala obvladati digitalno...

1. oktober 2022 - 31. december 2024

Prehod na sonaravno oskrbo s hrano

Operacija sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin se izvaja v okviru 6. Javnega razpisa za podukrep 19.3 priprava in izvajanje dejavnosti...

1. september 2022 - 30. april 2025

SAFE-CITIES

1. februar 2022 - 31. maj 2025

STARLIGHT - Skills for Tourism and Recognition of the Importance of Dark Skies

Cilj projekta Projekt STARLIGHT je namenjen poklicnemu izobraževanju in usposabljanju in razvija partnerstvo, katerega cilj je poklicno...

1. januar 2022 - 30. junij 2024

JUST - Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Sodelovanje med visokošolskimi ustanovami ter mikro, malimi in srednje velikimi podjetji vedno velja za ključno za uresničitev "trikotnika...