Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Poni Goriška - Podjetno nad izzive

Projekt predstavlja model podjetniškega usposabljanja, ki omogoča potencialnim podjetnikom, da v 4 mesecih razvijejo in uresničijo svojo podjetniško idejo. Gre za program, ki vključuje raznovrstna podjetniška usposabljanja, strokovno mentorstvo in praktično pomoč pri uresničevanju njihove poslovne vizije.

logotip projekta

Trajanje projekta:

1. december 2023 - 31. maj 2027

Več o projektu:

Poni Goriška - Podjetno nad izzive

Več o programu:

ESRR

Cilj projekta

Cilj projekta je spodbuditi in podpreti razvoj novoustanovljenih poslovnih subjektov, ne glede na njihovo pravno obliko (npr. s.p., d.o.o. ali druge oblike). Projekt si prizadeva za uspešen začetek in stabilno rast teh subjektov ter jim nudi potrebno strokovno pomoč, mentorstvo ter druge vire, ki bodo prispevali k njihovemu dolgoročnemu uspehu na trgu. 

Rezultat, ki ga zasledujemo, zajema vključitev 106 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 106 novih poslovnih načrtov in na trgu predstavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30% (oz. 32%) novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju Goriške regije v celotnem obdobju.

Financiranje projekta

Celoviti projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji, Prednostna naloga 1: Inovacijska družba znanja, Specifični cilj RSO 1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR)  in Republike Slovenije.

Potek dela v sklopu projekta PONI:

  • 4-mesečna zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA SEVERNE PRIMORSKE d. o. o. Nova Gorica,
  • kakovostna podjetniška usposabljanja iz področij: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP, uporaba spleta pri poslovanju, gospodarsko pravo in pogodbe, idr.,
  • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
  • stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
  • podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov / storitev,
  • mreženje z uspešnimi podjetniki,
  • delo s somišljeniki po principu coworkinga,
  • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.