Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Izvedeni projekti

30. september 2022 - 5. december 2023

Hiša Aleksandrink

Glavni izzivi iz SLR, ki jih z izvedbo operacije rešujemo, so v zagotavljanju pogojev za razvoj novih poslovnih priložnosti predvsem kulturnega...

30. junij 2022 - 30. julij 2023

Vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko - K.U.S.A.

Namen operacije Ključni namen operacije LAS je vzpostaviti prepoznavno turistično točko, ki bo v ponos občini Brda in celotni regiji,...

1. maj 2022 - 31. oktober 2023

LODGE

1. januar 2022 - 15. december 2022

Supanje po Vipavi

Cilj projekta Cilj dogodka je mladim in obiskovalcem iz območja LAS-a na inovativen način omogočili doživetje narave, približali vodni...

1. november 2021 - 1. maj 2024

E4F

Cilj projekta Glavni cilj projekta E4F je bil opolnomočiti podjetnice in podjetja, ki jih vodijo ženske, ob prepoznavanju potenciala in...

1. september 2021 - 30. junij 2023

Vzpostavitev digitalne baze izdelkov in pričevanj oblikovalca Oskarja Kogoja

Cilj operacije Cilji operacije je implementacija Kogojevega koncepta oblikovanja intehnološkihinovacij,možnostrazvijanja potencialov,...

1. avgust 2021 - 15. november 2022

Tržna znamka Vipavska dolina

V operaciji sodelovanja lokalnih akcijskih skupin sodelujeta LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca, ki bosta skupaj izvajala vse aktivnosti....

1. julij 2021 - 30. avgust 2023

Razvoj novih poencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline - ENOTOUR 2

Ključni namen nadaljevanje projekta ENOTUR kot operacija LAS »ENOTOUR 2« je vzpostaviti povezovanje vinarjev območja LAS, prenosi dobrih...

7. junij 2021 - 30. oktober 2022

Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov - VZ-TRAJNOST

Namen projekta LAS je ohranjanje naravnih danosti okolja (avtohtone vrste zelišč), spodbujanje trajnostne rabe...

1. marec 2021 - 30. avgust 2023

Urbani EKOKROG

Operacija vključuje tudi manjše naložbe v hortikulturno ureditev območja, kar bo vplivalo na revitalizacijo območja in bolj racionalno...

1. marec 2021 - 29. december 2022

Obrnimo svet na bolje

Namen operacije je tako vzpostaviti sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnem območju znotraj LAS ter njegovo predelavo v nove produkte,...

1. januar 2021 - 30. januar 2023

Poletni tabor MC za mlade

Mladinski center Nova Gorica bo v okviru projekta z delovnim nazivom »Poletni tabor MC za mlade« zagotovil inovativno priložnost za...

1. januar 2021 - 30. december 2022

Inovativno partnerstvo sodobne umetnosti za trajnostno naravnan turizem

Kultura je vse bolj sprejeta kot element trajnostnega turizma, kot podlaga za socialno usklajenost, kot rodovitno območje za razvoj civilne družbe...

1. januar 2021 - 30. november 2022

Mirenski Grad med Krasom in Vipavo

Poleg tega želi operacija razvijati nove poslovne priložnosti za trajnostni razvoj zelenega turizma in ohranjanje kulturne dediščine. Aktivnosti...

16. november 2020 - 25. oktober 2023

Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti

Ustanova Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave je na Fobškem Kalu uredila prostor, katerega namen je zagotavljanje...

13. november 2020 - 27. februar 2023

Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka

V okviru operacije  želimo ohraniti in predstaviti etnološko dediščino. Sredozemsko podnebje in ugodna obmejna lega je namreč...

2. november 2020 - 29. maj 2023

Mirenski Grad približajmo ljudem

Mirenski Grad leži v zavetju kraške planote v neposredni bližini meje z Italijo. Kljub neposredni bližini naselja je grič odmaknjen od...

2. november 2020 - 27. junij 2023

Kamp Sela na Krasu

Ustrezno so se uredila parkirišče za avtodome in kamp v naselju Sela na Krasu, na obstoječem območju zunanjih površin za namene...

1. februar 2020 - 31. julij 2022

TANGRAM - Transnational parks and gardens resources in Adriatic and - Ionian tourist

1. februar 2020 - 31. december 2022

CIRCLE - Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region - Urbani laboratoriji za krožne inovacije in odpornost v Jadransko-jonski regiji

Projektno območje CIRCLE je predstavljalo odlično priložnost za sanacijo okolja, blaženje podnebnih sprememb ter ustvarjanje novih zelenih podjetij...