Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Konjeniške poti

Operacija LAS Konjeniške poti združuje večji del območja LAS V objemu sonca. Leta 2010 je bila v sklopu isto imenskega projekta Konjeniške poti uspešno vzpostavljena trasa poti med občinama Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica. Konjeništvo predstavlja vedno bolj popularen šport, hkrati pa pomembno kmetijsko panogo pri ohranjanju in vzdrževanju kmetijskih pašnih površin.

logotip projekta

Trajanje projekta:

1. september 2023 - 31. december 2024

Več o projektu:

Konjeniške poti

Več o programu:

EKSRP

V zadnjih letih se je na območju LAS V objemu sonca vzpostavilo veliko ponudnikov s področja konjeniškega turizma.

Namen operacije LAS Konjeniške poti je nadaljevanje obstoječih poti in povezava z območjem Mestne občine Nova Gorica ter konkretnimi ponudniki, ki se nahajajo na celotnem območju. S projektom se bosta povezali tuudi turistični destinaciji Vipavska dolina in Kras oz. Trnovsko Banjška planota in Kraška planota.

Cilji

Cilj iz Strategije lokalnega razvoja, ki bo dosežen z izvedbo operacije je zagotavljanje pogojev za razvoj novih poslovnih priložnosti, predvsem zelenega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov. 

Glavni cilj operacije je usmerjen v povezovanje lokalnih pobud prebivalcev širšega območja LAS ter spodbujanje razvoja zelenih storitev in proizvodov zelenega turizma ob samih konjeniških poteh, obogatitev in ustvarjanje nove ponudbe vezane na konjeniški turizem, krepitev kvalitete življenja prebivalcev deležnih novih oz. izboljšanih storitev/male infrastrukture vezane na konjeniške poti ter spodbujanje prostočasnih športnih aktivnosti v naravi. 

Aktivnosti

Glavne aktivnosti operacije so popis in ureditev novih poti, snemanje promocijskega videa, nadgraditev obstoječe spletne strani, postavitev urbane opreme ob poti ter spodbujanje razvoja konjeništva skozi aktivnosti, namenjene širši populaciji.

Učinki

Učinki operacije so večje število uporabnikov konjeniških poti, večje povpraševanje po produktih vezanih na konjeništvo, večje število konjenikov in ponudnikov, ki se ukvarjajo s konjeniškim turizmom, ustvarjanje mreže ponudnikov konjeniškega turizma.

Rezultati operacije so vzpostavitev večjega območja povezanega s konjeniškimi potmi, označenih poti, umestitev urbane opreme za prijaznejšo in privlačnejšo uporabo poti, promocija konjeništva skozi spletno stran in promocijski video ter povezanost ponudnikov konjeniškega turizma.

Povezave

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020

Program razvoja podeželja 2014–2020: skp.si

LAS V objemu sonca: www.las-vobjemusonca.si

5531174462460777_logotip-eksrp---leader-barvni.jpg