Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

IRRIGAVIT - Racionalno namakanje in upravljanje tal v čezmejnem vinogradništvu

logotip projekta

Trajanje projekta:

1. oktober 2023 - 30. september 2025

Več o projektu:

IRRIGAVIT - Racionalno namakanje in upravljanje tal v čezmejnem vinogradništvu

Več o programu:

INTERREG ITA - SLO Kapitalizacija

Vinogradništvo je ena najpomembnejših gospodarskih panog z dolgoletno tradicijo na čezmejnem območju. Če upotevamo spremembe, ki so v teku predvsem zaradi podnebne krize in očitnega porasta sušnih razmer, je nujno potrebno določiti dobre prakse upravljanja z vodnimi viri, ki temeljijo na načelih trajnosti, vzpostavljenih z Evropskim zelenim dogovorom in Strategijami blaženja. Sočasno povišanje temperatur in zmanjšanje količine padavin ogroža tako kakovost/količino pridelanega grozdja kot tudi preživetje same trte. Na čezmejnem vinorodnem območju je uporaba namakanja omejena zaradi pomanjkanja vodnih virov in pa tudi zaradi tradicionalnih problematik. Ne glede na to, pa je danes namakanje tako pri slovenski, kot italijanski zakonodaji obravnavano kot nujna reševalna agronomska praksa, ki jo je treba upoštevati pri pridelovalnih predpisih.

Cilji

Projekt IRRIGAVIT predvideva utrditi in razširiti strategije, ki spodbujajo odpornost vinograda, na nova področja, ki so za vinogradništvo izredno zanimiva (Colli Orientali, Brda), da bi jih nato predlagali glavnim oblikovalcem politik za skupno oblikovanje novih smernic, ki jih bodo vinogradniki uporabili v vsakodnevni praksi.

Učinki

V zaključenem projektu Acquavitis smo na treh pomembnih vinogradniških območjih (Vipavska dolina, Kras in Spodnja Furlanija) z inovativnimi tehnologijami razvili protokole za namakanje in upravljanje tal, s kateremi lahko z ekosistemskim pristopom optimiziramo vodno bilanco v vinogradu.

Partnerji dajalci bodo to novo znanje prenesli na partnerje prejemnike z demonstracijskimi terenskimi poskusi, sestanki in video doku-predavanji. Partnerji bodo sodelovali pri promociji dobrih praks in prenosu protokolov na vinorodna območja obeh držav s podporo kmetijskih politik, ki jih bodo potrdili upravni organi in razvojne agencije na bilateralnih srečanjih in dveh mednarodnih konferencah.