Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Vzpostavitev digitalne baze izdelkov in pričevanj oblikovalca Oskarja Kogoja

Oskar Kogoj je eden izmed slovenskih najvidnejših (industrijskih) oblikovalcev sodobnega časa. Danes je širši javnosti poznan predvsem kot umetnik oziroma oblikovalec dekorativnih izdelkov, ki jih promovira prodajna galerija v Mirnu. Njegov opus del pa obsega precej širši spekter oblikovanja.

logotip projekta

Trajanje projekta:

1. september 2021 - 30. junij 2023

Več o projektu:

Vzpostavitev digitalne baze izdelkov in pričevanj oblikovalca Oskarja Kogoja

Več o programu:

ESRR

Cilj operacije

Cilji operacije je implementacija Kogojevega koncepta oblikovanja intehnološkihinovacij,možnostrazvijanja potencialov, idej in prenosa znanja, dvigkvalitete življenja,možnostrazvoja novihposlovnihpriložnosti, ki se navezujejona ta del turizma ter produkte - učna pot poteka procesa oblikovanja.

Po končanem projektu bodo vse baze podatkov digitalne (izdelki, bibliografija, pričevanja), vendar z možnostjo dostopa javnosti. Gradiva bodo dostopna na celotnem območju LAS. V kolikor se v tem času gradivo fizično pridobi, se ga ustrezno deponira, kar pomeni, da se ga označi, zaščiti pred zunanjimi vplivi in shrani na varno mesto.

Projekt je potekal v treh fazah:

  • popis del (izdelki): avtorjeva identifikacija in interpretacija izdelkov, inventarizacija, iskanje lokalnih proizvajalcev, testiranje izdelkov za pridobitev certifikata;
  • beleženje pričevanj: snemanje intervjujev in krajših predstavitev izdelkov, prepis avdio zapisov in urejanje gradiva, izdaja knjige, izvedba filma, vzpostavitev bibliografije;
  • predstavitev procesa in rezultatov strokovni in širši zainteresirani javnosti: vzpostavitev izobraževalnih vsebin, izvedba delavnic, dogodkov, tisk knjige, promocija.

Film, ki je nastal z želju po razumevanju Kogojevega koncepta ustvarjanja ter ga približati k čim-širšemu občinstvu, si ga lahko ogledate na povezavi: https://galerijaoskarkogoj-sp.si/izobrazevalni-film-oskar-kogoj-od-ideje-do-izdelka.html