Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik
3. junij 2024

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju delovnih mest. Najvišja možna dodeljena subvencija znaša 819.278,50 EUR. 

ROK ZA PRIJAVO: 26.8.2024

Upravičenci: podjetja, ki so registrirana najmanj 12 mesecev in imajo zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Upravičeni stroški so:

  • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...),
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev  (prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine),
  • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. 

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge do 30.06.2026.

Vrednost investicije: 

  • od 1 ̶ 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti,
  • od 0,5 ̶ 3 milijone evrov v storitveni dejavnosti,
  • od 0,5 ̶ 2 milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, kjer bo investicija izvedena.