Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik
15. marec 2024

Mediacijske storitve in svetovanje v primeru sporov s področja družinskih razmerij

Picsart_24-03-15_11-46-32-998.jpg

MAJA MADALENA LENARDIČ
Poslovna ideja temelji na ideji o alternativnem reševanju sporov, ki nastanejo v postopku razveze izvenzakonske ali zakonske skupnosti, ki vključuje razmerje med partnerjema ter razmerja staršev do otrok. V svetu se vedno bolj uveljavlja možnost ureditve takšnih razmerji s pomočjo mediacije ter opustitve sodnega posredovanja. Ta način zagotavlja strankam v sporu večjo ažurnost postopka, ugodnejšo finančno rešitev, večjo zasebnost ter možnost soodločanja o skupni rešitvi. Specializacija na tem področju omogoča nudenje mediacije, ki bo strankam omogočila temelje za nadaljne dobre odnose v prihodnosti.