V lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem prostoru smo prepoznavni kot razvojna agencija, ki si prizadeva za uravnotežen razvoj regije. V sodelovanju z Vami uresničujemo cilje in gradimo kakovostno življenje vseh nas.
Aktualno
ABC PODJETNIŠTVA 9. jan. 2024
SPOT Svetovanje GORIŠKA vabi vse potencialne podjetnike in podjetnike začetnike, da se udeležite usposabljanj.
Več...
IRRIGAVIT 6. dec. 2023
Racionalno namakanje in upravljanje tal v čezmejnem vinogradništvu
Več...
Cilj projekta PUMA je oblikovati in posodobiti strategije mobilnosti za različna mesta, ki bi ustvarile pogoje za razvoj zelene, okolju prijazne in trajnostne mobilnosti ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Več...
Od 1.12.2023 do 22.12.2023 je objavljen 1. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI GORIŠKA.
Več...
Ekipa RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, ki ji je ponovno zaupano vodenje lokalne akcijske skupine LAS V objemu sonca, pripravlja Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca za novo programsko obdobje do leta 2027. Že tretje programsko obdobje zapored bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER / CLLD oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. To pomeni, da bo tudi strategija nastala na podlagi potreb, ki izhajajo iz našega lokalnega okolja.
Več...
V Goriški regiji so delodajalci v okviru Regijske štipendijske sheme za šolsko leto 2022/2023 razpisali že prek 250 kadrovskih štipendij.
Več...
JUST izvajamo v okviru programa ERASMUS +, projekt pa je namenjen premostitvi vrzeli med svetom izobraževanja in svetom dela, tako da združuje univerze (HEI) in MSP z namenom razvijanja skladnih, ustreznih in posodobljenih učnih načrtov z uporabo mikro-kvalifikacij.
Več...
Projekt E4F, ki ga izvajamo v okviru programa ERASMUS + bo podjetnicam omogočil prepoznavnost v tujini prek digitalne platforme. Končni cilj projekta je povečati njihovo motivacijo in optimizirati njihove možnosti za širitev na tuje trge.
Več...
14.2.2022, ob 10. uri, spletna aplikacija ZOOM
Več...
Vabljeni na dogodekDrugi zajtrk X: Zeleni vidik razvoja gospodarstva na čezmejnem območju, kjer bomo spregovorili o preudarni rabi virov po principu krožnega gospodarstva.
Več...
Obveščamo vas, da nas od dne 9.6.2021 najdete na novi lokaciji, in sicer: Kromberk, Cesta 25. junija 1F, 5000 Nova Gorica.
Več...
Zaradi koronavirusa se je slovenski turizem znašel v nezavidljivi situaciji. Eden izmed načinov, kako pomagati, da se turizem postavi na noge, so boni, ki jih je vlada sprejela v tretjem protikoronskem paketu.
Več...
Imate plačane davke in prispevke? Odgovor je na vašem telefonu. Spoznajte Mobilno aplikacijo eDavki.
Več...
Super interaktivna in praktična delavnica za vse, ki si želijo imeti svojo spletno stran. V samo 1 delavnici si udeleženci izdelajo svojo spletko in jo objavijo na internetu. Brezplačno. Brez programerskega predznanja!
Več...
Idrijsko cerkljanska razvojna agencija d.o.o., Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, vabijo vse podjetnike začetnike, potencialne podjetnike in podjetnike, da se udeležite usposabljanj »ABC PODJETNIŠTVA«
Več...
Na začetku poslovne poti so lahko tudi banke tiste, ki lahko ponudijo znanje in informacije, ki so ob prvih poslovnih korakih nepogrešljivi. Banke lahko pomagajo tudi usmerjati skozi začetniške poslovne izzive, opozarjajo na tveganja in predlagajo rešitve. Pomagajo pa tudi z včasih malo bolj kritičnim pogledom, ki je za uspešen posel večkrat tudi nujen, saj se tako podjetje lahko izogne usodnim napakam. Za lažje začetke vam v sodelovanju z Banko NLB d.d, predstavljamo ''Bančno poslovanje podjetnika''.
Več...
Na področju obračuna osebnih dohodkov v novem letu prinaša nekatere spremembe in novosti. Pripravili smo vam kratek povzetek.
Več...
ECOWAVES 18. jan. 2021
Enchancing COoperation in WAste management from VESels in ADRION ports
Več...
Slovenski državni portal, namenjen elektronskemu poslovanju državljanov, dobiva vse več uporabnikov in ponuja vse več storitev. S Fursa sporočajo, da storitve eDavki in istoimensko mobilno aplikacijo uporablja že okrog 300.000 zavezancev. Za tiste, ki se še niso spoznali s portalom eDavki, jim bomo danes predstavili, katere so njegove prednosti ter podali nekaj napotkov in informacij.
Več...
Mnogi se še vedno sprašujejo, čemu služi in kakšna je lahko njegova korist, resnica pa je, da bi moralo imeti vsako podjetje spletno stran, ki bi bila konkurenčna. Ne glede na sektor, v katerega spada podjetje, je spletna stran za podjetja izjemno pomembna in v mnogih primerih bistvena, če ne celo nujna.
Več...
V lanskem letu, maja 2020, je Mark Zuckerberg, predsednik in izvršni direktor družbe Facebook Inc., napovedal začetek trgovine Facebook, pobude, katere glavni cilj je malim podjetjem, obrtnikom, ipd olajšati procese spletne prodaje.
Več...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.
Več...
Slovenski podjetniški sklad posredno sporoča, da je bil decembra 2020 vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v višini 20 milijonov EUR (Ideas Powered for Business SME Fund), ki malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v EU pomaga pri pridobivanju pravic intelektualne lastnine v obliki vavčerjev za intelektualno lastnino. Vloge se bodo pri EUIPO začele zbirati 11. januarja 2021, nato pa bo vloge možno oddati še v štirih časovnih okvirih v letošnjem letu.
Več...
Namen delavnice je na interaktiven način udeležencem predstaviti možnosti spletne prodaje in spletnega trgovanja, ki jih omogočata Facebook in Instagram. Poudarek bo na novi funkcionalnosti »Facebook Shops« ter možnosti integracije z obstoječo spletno trgovino.
Več...
Super interaktivna in praktična delavnica za vse, ki si želijo imeti svojo spletno stran. V samo 1 delavnici si udeleženci izdelajo svojo spletko in jo objavijo na internetu. Brezplačno. Brez programerskega predznanja!
Več...
Ponedeljek, 14. december 2020, ob 10.00.
Več...
Namen javnega poziva: Ukrep je namenjen sofinanciranju obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe. Rok za oddajo vloge je 26. 11. 2020, do 18. ure.
Več...
Pot miru vas popelje od sredogorja do morja. Med njima vas pozdravi sončna goriška pokrajina. Med vinorodnimi griči se ritem časa umiri, kot je tu miren tok reke Vipave. Zaradi milega podnebja Goriška celo leto obiskovalce razvaja z okusnimi pridelki – od kakijev do oliv ter suhomesnatih izdelkov in terana izpod rok pridnih kmetov. Na obisk vabijo kraške jame, v katerih so si vojaki med vojno uredili zatočišča in bivališča, Pomnik miru na Cerju ali Park miru na Sabotinu ter razstava v Šempetru pri Gorici.
Več...
Obvestilo COVID-19 7. oct. 2020
Spoštovani! V RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica smo s ciljem omejitve širjenja korona virusa, za naše zaposlene in vse stranke, sprejeli preventivne ukrepe in postopke dela skladne z navodili NIJZ. Ob tem vas želimo obvestiti, da se na sestanke morate predhodno naročiti po e-pošti rra.sp@rra-sp.si ali telefonsko dogovoriti z vsakim zaposlenim posebej. Prosimo za upoštevanje napotkov in hvala za razumevanje.
Več...
Razvojne agencije v regiji smo konec leta 2019 pripravile osnutek strateškega dela RRP, ki poleg analize stanja po posameznih področjih vključuje tudi ukrepe in aktivnosti, znotraj katerih bo v nadaljnji fazi priprave RRP-ja možno in potrebno opredeliti konkretne projekte. Kljub temu, da strateški dokumenti na ravni države, ki bodo omogočili koriščenje evropskih sredstev (ki so pomemben, ne pa edini vir financiranja) še niso pripravljeni, pa smo regije dolžne pripraviti osnutke RRP-jev do konca tega leta.
Več...
Vsebina: - motivacija za obujanje domačih obrti, - osnove podjetništva in umestitev dejavnosti skladno z zakonodajo v RS Sloveniji, - uresničevanje poslovne ideje osnovane na tradiciji obrtniškega pekarstva v Vipavski dolini, - vprašanja in odgovori.
Več...
Nujno je investirati v digitalno poslovanje in digitalni marketing, torej v čim večji možni meri koristiti virtualne medije za promocijo turistične dejavnosti in pridobivanje gostov. Nujno potrebno je spremljati novice naših slovenskih ministrstev in drugih vlad v drugih državah, da bi se na sprostitev potovanj in odpiranjem meja čim bolj uspešno in učinkovito pripravili. V našem obmejnem območju na Goriškem je turizem v veliki meri vezan na italijanske turiste, v mislih imam predvsem igralniški turizem. Odpiranje meja in rahljanje ukrepov vsled virusa COVID-19 je ključnega pomena za turistične subjekte. Prilagajanje le teh na trenutno situacijo je ena od prioritet, ki bo omogočila uspešen zagon turističnih dejavnosti. _____________________ Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...
AKTUALNA POMOČ NA VPRAŠANJA IN DILEME IZ PAKETA INTERVENTNIH UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN PREBIVALSTVU OB IZBRUHU KORONA VIRUSA COVID 19 - pravno davčni vidik s stališči uradnih inštitucij – PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC
Več...
V javnem razpisu na navedeni spletni strani se lahko pobliže seznanite z razpisnimi pogoji za pridobitev mikroposojil http://www.jsmg-goriska.com/mikro-2019.html, ki jih objavlja JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...
Ankete o zadovoljstvu turistov s storitvami na Goriškem in zadovoljstvo zasebnih ponudnikov turističnih storitev z turističnim obiskom na Goriškem
Več...
Nujno je potrebno spremljati razmere v Sloveniji, še posebej vsakodnevne ukrepe, ki jih je slovenska vlada pripravila in lahko pričakujemo, da jih bo pripravljala še v naslednjih dneh in prihajajočih tednih. Ukrepi, ki bodo sprejeti s strani vlade bodo imeli namen ohranitve delovnih mest in podjetjem olajšati poslovanje v kriznih razmerah prisotnega virusa. _____________________ Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...
Vse stranke prosimo, da v prihodnjih dneh pridobivajo vse informacije preko telefona ali elektronske pošte, kjer smo za vas dosegljivi v delovnem času.
Več...
Osebno menim, da je nujno spremljati razmere v svetu, še posebej na našem pragu in v sosednjih državah. Nastala situacija je nekaj novega in v realnem času ne moremo in ne znamo doumeti razsežnosti problema in dogajanja. Šele kasneje, ko bodo opravljene analize bomo zapopadli resnost in kompleksnost razmer v katerih smo se iznenada znašli. Lahko ugotovimo in doživljamo na nivoju lastne izkušnje in kolektivne izkušnje, kako ranljiva je pravzaprav sodobna družba. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je projektni partner v projektu ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA. Vodilni partner Območno Obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, je skupaj z ostalimi partnerji je v okviru projekta pripravila anketo o potrebah po kadrih, v kateri ste sodelovali tudi številni člani OOZ Nova Gorica. Obenem je ZRSZ izvedel anketo med brezposelnimi.
Več...
Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije bolezen COVID-19 ni postala svetovna pandemija, ampak se začne obnašati kot ekonomska in finančni stroški naraščajo. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Več...
Upravni odbor LAS V OBJEMU SONCA je na 17. redni seji dne 5. 2. 2020 potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več...
LAS V objemu sonca je zaključila z vsemi postopki povezanimi z izborom in potrditvijo operacij prejetih na 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v katerem so bila po ukrepih razdeljena sredstva v skupni višini 300.882,62 EUR.
Več...
V enciklopediji Britannica opredeljuje umetno inteligenco kot sposobnost digitalnega računalnika ali robota, ki ga usmerja računalnik, za opravljanje nalog, ki so običajno povezane z inteligentnimi bitji. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Več...
LAS V objemu sonca v ponedeljek, 25.11.2019 objavlja 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več...
Leto je naokoli in tokrat se vračamo s še pestrejšo izbiro predstavitev fakultet ter nekaterih samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.
Več...
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni poziv za zbiranje predlogov za vpis v katalog investicijskih priložnosti slovenskega gozdno-lesnega sektorja.
Več...
V torek, 29.10.2019 bo v Milanu potekalo zaključno srečanje skupnosti Alpfoodway.
Več...
25. septembra 2019 je bila v Novi Gorici organizirana zaključna konferenca projekta RAY. Dijaki, mentorji, tutorji, zainteresirana javnost in projektni partnerji so bili povabljeni k razpravi o razvoju modela RAY za sodelovanje med šolami in podjetji, o novih načinih pridobivanja praktičnih izkušenj dijakov, tutorjev in mentorjev.
Več...
Industrija 4.0, imenovana tudi četrta industrijska revolucija, se nanaša na trenutni trend avtomatizacije in prenosa podatkov v proizvodnih tehnologijah. Vključuje kiber-realni sistem, internet stvari, računalništvo v oblaku in kognitivno računalništvo.[ Projekt SPOT SVETOVANJE GORIŠKA je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...
Zaradi vse večjega zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah tako doma kot po svetu, se je naš LAS V objemu sonca, ki deluje na področju razvoja podeželja in manjših urbanih središč, povezal z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji; LAS Raznolikost podeželja, LAS Zgornje Savinske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinske doline, LAS »od Pohorja od Bohorja«, v cilju krepitve razvoja prednosti in priložnosti, vključil v projekt sodelovanja LAS »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. Projekt sodelovanja LAS je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in podprt s strani občin: Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Brda.
Več...
Zaradi vse večjega zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah tako doma kot po svetu, se je naš LAS V objemu sonca, ki deluje na področju razvoja podeželja in manjših urbanih središč, povezal z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji; LAS Raznolikost podeželja, LAS Zgornje Savinske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinske doline, LAS »od Pohorja od Bohorja«, v cilju krepitve razvoja prednosti in priložnosti, vključil v projekt sodelovanja LAS »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. Projekt sodelovanja LAS je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in podprt s strani občin: Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Brda.
Več...
5. septembra 2019 v Novi Gorici organiziramo zaključno konferenco projekta RAY – Regional Alliance of Youth (v okviru programa Erasmus + KA3), katerega cilj je bil razvoj inovativnega modela sodelovanja med šolami in podjetji.
Več...
INTRASTAT 8. aug. 2019
Kaj je Intrastat? Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot. Intrastat je bil uveden leta 1993 ob uvedbi skupnega evropskega trga, ko podatkov o blagovni menjavi med državami članicami zaradi ukinitve notranjih meja ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij. Statistika blagovne menjave s tretjimi državami (t.i. Ekstrastat) kot vir podatkov še naprej uporablja carinske deklaracije. Projekt SPOT SVETOVANJE GORIŠKA je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...
Miran Varga iz časopisne hiše DELO d.o.o. https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/nove-obveznosti-pri-porocanju-o-embalazi-132998.html razkriva, da je med podjetji, ki tako ali drugače uporabljajo embalažo, glede uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo več vprašanj kot odgovorov. Projekt SPOT SVETOVANJE GORIŠKA je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...
Sabina Dimnik iz podjetja DATA d.o.o. https://data.si/blog/2014/07/16/ali-veste-kdaj-postanete-davcni-zavezanec-ddv/ navaja, da ne glede na obliko podjetja, z registracijo le-tega še ne postanete davčni zavezanec za namene DDV. To lahko postanete šele po prejeti odločbi, ki pa jo izda FURS izključno na podlagi vašega zahtevka (vloge) in sicer na dva načina. Projekt SPOT SVETOVANJE GORIŠKA je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija
Več...
V sklopu projekta "Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine", ki ga izvaja LAS je predvidena izdelava daril/spominkov. V sklopu tega projekta, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Ustanova fundacija BiT Planota objavlja javni natečaj za izbor izvirnih zeliščnih daril/spominkov.
Več...
Upravni odbor LAS V OBJEMU SONCA je na 7. korespondenčni seji dne 7. 6. 2019 potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na 2.javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Rok za oddajo operacij so podaljša iz 12. 6. 2019 na 11. 9. 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja). Zadnja vprašanja bodo možna do 6. 9. 2019. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge in čas za zadnja vprašanja nadomesti z novimi datumi.
Več...
V petek, 7. 6. 2019 so v Brdih slavnostno odprli »Mladinski center Brda«. S tem se je uresničila dolgoletna želja briške mladine. Vzpostavitev mladinskega centra v Brdih je tudi glavna aktivnost projekta MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM. Za izvedbo tega projekta je bilo pridobljenih 80.060,00 EUR nepovratnih sredstev na javnem pozivu LAS V objemu sonca in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več...
Pri pripravi RRP 2021 – 2027, ki jo vodi PRC kot nosilna institucija, sodelujejo tudi ostale RA v regije, in sicer: RA ROD Ajdovščina, RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica in ICRA d. o. o. Idrija.
Več...
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.
Več...
V okviru projekta sodelovanja »INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT ZELIŠČARSKE DEDIŠČINE« je bila vzpostavljena spletna stran www.herbalslovenia.si
Več...
VABILO NA 10 URNO USPOSABLJANJE NA TEMO »VZPOSTAVITEV IN UPORABA DIGITALNEGA MARKETINGA V MIKRO, MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH«
Več...
Nuša Stegnar v članku objavljenim na spletni strani https://www.24ur.com/prva-odlocitev/stanovanje/kaj-se-bolj-splaca-najem-ali-nakup.html navaja, da je večina ljudi prepričana, da najem nepremičnine pomeni metanje denarja skozi okno, a to ni vedno res. Tudi najem ima namreč številne prednosti, tako iz vidika stroškov in fleksibilnosti kot tveganja. Kaj menite vi, dragi bralci tega članka?
Več...
Delavnica z mednarodno udeležbo - petek, 12. april 2019, 9.00 – 15.00 - Hotel Sabotin, Cesta IX. Korpusa 35, Solkan Kašni so načini in prakse uporabe socialnih klavzul v javnih naročilih? Kakšni so trendi v Evropi? Kako se lahko socialne klavzule uporablja za boljše vključevanje prikrajšanih skupin na trg dela?
Več...
Izkoristite priložnost 10 urnega brezplačnega usposabljanja s priznanim predavateljem iz uspešnega svetovalnega podjetja LISAC & LISAC (http://www.lisac-lisac.si/). ŠTEVILO MEST JE OMEJENO, ZATO JE NUJNA PRIJAVA KOT NAVEDENO V VABILU. Veselimo se druženja z Vami,
Več...
»POVEČAJTE PRODAJO IN PREPOZNAVNOST PODJETJA S POMOČJO DIGITALNEGA MARKETINGA.«
Več...
PRIDOBITEV KONKURENČNIH PREDNOSTI NA TRGU DELA S POMOČJO UVAJANJA VAJENIŠTVA V IZOBRAŽEVALNI SISTEM
Več...
Ob vstopu države v recesijo, bi pričakovali, da bodo obrestne mere padle v primerjavi z drugimi državami. Vroči denarni tokovi bi zapustili državo v recesiji in se preselili v države z višjimi obrestnimi merami.
Več...
V okviru aktivnosti projekta je bil v Obrtnem domu v Novi Gorici (Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica) vzpostavljen showroom regije, katerega namen je predstavitev in promocija gospodarstva Severno Primorske regije.
Več...
Dnevni red: · Predstavitev projekta SPOT svetovanje GORIŠKA, mag. Bruno Mihelj, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica. · Predstavitev programov za mlade, direktorica Tanja Kožuh, Primorski tehnološki park d.o.o. · Predstavitev ukrepov ZRSZ za spodbujanje podjetnosti med mladimi, direktorica Vesna Petric Uran, Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). · Predstavitev Regijske štipendijske sheme in projekta Partnerstvo za kadre, direktorica mag. Almira Pirih, Posoški razvojni center.
Več...
Letošnje izkušnje sodelovanja s podjetji narekujejo usposabljanje na temo izdelave spletne strani za spletno trgovino.
Več...
Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE informativni dan, ki bo potekal 26. oktobra 2018 od 8.30 dalje v Kongresnem centru Brdo.
Več...
Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je na svoji 20. redni seji, ki je potekala 13. septembra v Novi Gorici, sprejel sklep o Programu priprave Regionalnega razvojnega programa (RRP) za Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo za obdobje 2021–2027.
Več...
V obdobju med 17. in 24.4.2018 do se uporabniki in zaposleni VDC Nova Gorica udeležili dogodka v okviru Evropskega tedna športa v Španiji.
Več...
Letošnje izkušnje sodelovanja s podjetji narekujejo izboljšanje metod dela z računalnikom, za hitrejšo in bolj učinovitejšo uporabo Wordovih in Excelovih dokumentov, ter uporabe bližnjic na tipkovnici v operacijskem sistemu Windows 10.
Več...
USPOSABLJANJE ZA UČINKOVITO RABO WORDOVIH IN EXCELOVIH TABEL
Več...
ZDA so se v zadnjih dveh mesecih ukvarjale s trgovinsko vojno s Kitajsko. Toda zdaj je trgovinska vojna šla v svet. Od 1. junija 2018 se Kanada, Mehika in EU ukvarjajo s 25-odstotno carinsko tarifo za izvoz jekla v ZDA in 10-odstotno carinsko tarifo za aluminij.
Več...
A se kdaj vprašamo kje so vzvodi in vzroki za gospodarska dogajanja? A je pomembno kar se dogaja na našem najbližjem dvorišču ali v najbližji poslovni coni, katerih v Novi Gorici in okolici ni ravno na pretek, pa vendarle, zametki le teh so tukaj in verjemimo v svetlo prihodnost na področju razvoja poslovnih con.
Več...
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 22.06.2018, objavilo Javni razpis za Podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju.
Več...
Vljudno vabljeni na poslovni seminar za delodajalce na katerem bodo predstavljene bistvene spremembe novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT – B ) in Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), s poudarkom na praktičnem pristopu hitrejše pridobitve ustreznih dovoljenj za zaposlovanje tuje delovne sile.
Več...
Letošnje izkušnje sodelovanja s šolami narekujejo izboljšanje metode dela z otroki, zato v Računalniškem društvu Nova Gorica že snujejo sodoben pristop dela na daljavo. Za naslednje šolsko leto načrtujejo razvoj inteligentnega tutorskega sistema, ki bo vključeval: v sodelovanju s kreativno agencijo Akeo, d. o. o., programerji Računalniškega društva in zunanjimi sodelavci, pripravljene interaktivne didaktične igre in anketne vprašalnike, beležil bo statistiko aktivne uporabe na spletni platformi dostopnih aplikacij in vključeval številna druga, za profesionalno edukacijo uporabna orodja. Poleg naštetega bo inteligentni tutorski sistem omogočal vključevanje podjetij, ki bodo v sistem lahko oddala različne anketne vprašalnike in druge oblike preverjanja znanja ter na ta način spremljala proces izobraževanja v sistemu registriranih otrok.
Več...
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica vas v sodelovanju s projektnim partnerjem Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici vabi na 2. DELAVNICO ZA PRIPRAVO "STRATEGIJE ZA SPODBUJANJE INOVACIJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA V JADRANSKO-JONSKI REGIJI"
Več...
Povabilo k oddaji ponudbe za izvajalca delavnice na temo Predstavitev inteligentnega tutorskega sistema za šole za področje IKT tehnologij.
Več...
Izdajatelj razpisa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) obvešča, da se zaradi porabe razpisanih sredstev v okviru prvih dveh rokov javni razpis zapre, kar pomeni, da tretji razpisni rok (september 2018) odpade.
Več...
Predstavili vam bomo korake za identifikacijo konkurenčnih prednosti in čim bolj hiter vstop na trg dela z delavnico, ki bo sestavljena iz uvodnega teoretično praktičnega dela in številnih primerov dobrih praks ter nadaljevalnega dela kjer boste aktivno sodelovali s praktično vajo, usmerjeno k reševanju vašega konkretnega primera.
Več...
Po krajšem ali daljšem obdobju ne aktivnosti na trgu dela izgubljamo konkurenčne prednosti in strokovna znanja pridobljena v izobraževalnem sistemu in na funkcionalnih usposabljanjih. Osamljenost, nezadovoljstvo, pomanjkanje socialnih stikov in občutek nekoristnosti za družbo peljejo v razočaranje in depresijo.
Več...
V okviru projekta z imenom Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-jonski regiji (Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian region), v nadaljevanju FOST INNO, vas FUDŠ v sodelovanju z RRA Severne Primorske vljudno vabi na dogodek v torek, 15.5.2018 ob 09.00 uri, na sedežu Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Gregorčičeva 19).
Več...
V okviru Programa Interreg ADRION je bil 26.3.2018 odprt 2. javni razpis za projekte iz Prednostne osi 2 – turizem in okolje. Projektne predloge je možno predložiti do 26.6.2018.
Več...
SPLETNA TRGOVINA 16. mar. 2018
Spletna trgovina je aplikacija, ki je dostopna s spletnim brskalnikom prek računalniškega omrežja. V zadnjem času postaja spletna trgovina čedalje bolj priljubljena med kupci. Prednosti na strani kupca so predvsem hitro primerjanje cen in lastnosti ter enostavno naročanje, prednosti na strani prodajalca pa so predvsem nižji stroški obratovanja....
Več...
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek, 9.3.2018, objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.
Več...
ZGODOVINA PODJETNIŠTVA 12. mar. 2018
Govorili bomo o prevladujočih panogah, ki so značilne za posamično zgodovinsko obdobje in skušali povzeti temeljne značilnosti, ki nam bodo omogočile, da lažje razumemo sedanji čas globalizacije in družbo potrošništva.
Več...
LAS V objemu sonca je zaključila z vsemi postopki povezanimi z izborom in potrditvijo operacij prejetih na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v katerem so bila po ukrepih razdeljena sredstva v skupni višini sofinanciranja 494.602,99 EUR.
Več...
MOBING 28. feb. 2018
Mobing je eden izmed dejavnikov stresa na delovnem mestu in predstavlja eno najbolj resnih nevarnosti pri delu. Raziskava o obsegu trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji, ki jo je leta 2008 na reprezentativnem vzorcu izvedel Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa, je pokazala, da je bilo 18,8 % anketirancev priča trpinčenju na delovnem mestu.
Več...
21. februarja obeležujemo mednarodni dan turističnih vodnikov
Več...
O grozdenju in konkurenčnih prednostih Porter (1998a, 80–85) pravi, da grozdenje vpliva na konkurenčnost na treh segmentih. Prvi segment je povečevanje produktivnosti podjetij v omejenem zemljepisnem področju, drugi segment je povečevanje inovativnosti, ki v prihodnosti posledično povečuje rast produktivnosti, tretji segment pa je stimuliranje ustanavljanja novih MSP, ki se razvijajo in s tem krepijo grozd MSP.
Več...
Franšizing 7. feb. 2018
Franšizing kot oblika sodelovanja
Več...
V sredo, 27.12.2017 bo informacijska točka Europe Direct Goriška, v okviru novoletne tržnice dobrot in izdelkov, organizirala mini dogodek za otroke vseh starosti »Izmenjava igrač«.
Več...
V Uradnem listu RS št 59/2017, z dne 27. 10. 2017, je bil zaradi podaljšanja roka za sprejem vlog objavljen popravek Javnega razpisa za sofinanciranje Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v okviru sredstev Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe:
Več...
Evropska komisija je v Uradnem listu EU objavila Razpis Erasmus+ 2018. Razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Erasmus+.
Več...
Datum in čas dogodka: 8.11.2017, od 16:00 do 18:00 Kraj: Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica – velika dvorana
Več...
Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 5.10.2017, sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.
Več...
Odprt je 3. razpis za predložitev projektov v okviru programa Interreg Central Europe. Razpis je odprt od 21. septembra 2017 do 25. januarja 2018.
Več...
Predstavniki RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica so se udeležili 2. srečanja partnerjev transnacionalnega projekta »AlpFoodway: interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane«.
Več...
LAS V OBJEMU SONCA 26. sep. 2017
Obveščamo Vas, da je bila včeraj na spletni strani http://www.las-vobjemusonca.si/ objavljena novica o podaljšanju odprtja 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR v letu 2017.
Več...
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je dne, 4.8.2017, objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. JR se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«.
Več...
Regijska štipendijska shema goriške se nadaljuje tudi v programskem obdobju 2014-2020. Skupna dodeljena sredstva, za celotno obdobje izvajanja operacije znašajo 2.113.588,16 EUR.
Več...
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) obvešča vse slovenske projektne partnerje (v nadaljevanju PP), ki sodelujejo v programih evropskega teritorialnega sodelovanja in zanje vrši prvostopenjsko kontrolo nacionalna kontrola v okviru SVRK, da je mogoče od 17. 7. 2017 dalje partnerjevo poročilo o napredku, če zanj še ni bil izdan certifikat, dopolniti.
Več...
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 14.7.2017 objavilo JR "Ekonomsko - poslovna infrastruktura 2017"
Več...
Objavljen je 3. rok za predložitev vlog v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija. Vaše vloge lahko oddate do 14. septembra 2017 do 12h.
Več...
Vašo prijavo lahko oddate najkasneje do 6.6.2017 (do 15h).
Več...
BREZPLAČNE FILMSKE PROJEKCIJE PO SLOVENIJI
Več...
Vašo prijavo lahko oddate najkasneje do 28.6.2017!
Več...
Vašo prijavo lahko oddate najkasneje do 30.6.2017!
Več...
Spremembe 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2016 se nanašajo na POVEČANJE RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN PODALJŠANJE ROKA za oddajo operacij na javni poziv.
Več...
Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko, Nova Gorica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.
Več...
Interreg 2014-2020 10. nov. 2016
Več...
Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije.
Več...
»Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017»
Več...
NOVO OBVESTILO! Komisija za izvedbo javnega razpisa je pregledala vse ocenjevalne liste in ugotovila, da bo skupna višina razpisanih sredstev porabljena za odobrene vloge, ki so prispele na prvi rok razpisa, kar pomeni, da naslednjih napovedanih dveh rokov za oddajo vlog ne bo.
Več...
Goriška regija med najuspešnejšimi pri podeljevanju kadrovskih štipendij
Več...
RŠS 2014/2015 Ponudba kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2014/2015 na enem mestu – Izmenjevalnica
Več...