Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti

»Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti« je operacija, ki je namenjena ureditvi 2,5h gozda, ki ga je Ustanova Zdenke Gustinčič kupila lani ob Hiši na Kalu.

logotip projekta

Trajanje projekta:

16. november 2020 - 25. oktober 2023

Več o projektu:

Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti

Več o programu:

EKSRP

Ustanova Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave je na Fobškem Kalu uredila prostor, katerega namen je zagotavljanje urejenega in zdravega okolja za vse občane ter jim omogočiti aktivno, kvalitetno življenje v stiku z naravo. Hkrati je del programa razvijanje učne baze za sobivanje z naravo, samooskrba in samozadostnost. Logično nadaljevanje prej povedanega je operacija, ki jo Ustanova Zdenke Gustinčič prijavlja na ta razpis. »Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti« je operacija, ki je namenjena ureditvi 2,5h gozda, ki ga je Ustanova kupila lani ob Hiši na Kalu. Gozd nas uči živeti- materialno, duhovno, čustveno. Ustvarja osnovno materijo za bivanje -  zemljo, zrak; uravnoteža tok vode. Pooseblja mir, prisotnost, sprejemanje, vodi nas k nam samim. Čustveni svet postavlja na resnične temelje in vodi k naravnim odnosom. Gozd je učilnica za vse predmete, za otroke vseh starosti, pa tudi starejši populaciji, ki pozablja vrednote narave in pomen čistega okolja za zdravje.

Glavni cilj operacije je vzpostavitev večnamenskega prostora v gozdu velikosti 25.600 m2 nad Grgarjem in zagon ter izvedba programov, ki spodbujajo, razvijajo ter zagotavljajo medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno preživljanje prostega časa. Izvedba projekta učinkuje na dvig kvalitete bivanja lokalnega prebivalstva (še posebej mladih, žensk in starejših) in tudi obiskovalcev, omogoča in zagotavlja povezanost ter socialno vključenost ranljivih skupin, razvija medgeneracijsko sodelovanje, prispeva h okoljskemu ozaveščanju, k ozaveščanju o pomenu zdrave hrane, samooskrbe ter trajnostnega razvoja podeželja ter dolgoročno prispeva  k razvoju novih poslovnih, kulturnih, športnih ter turističnih dejavnosti v tem okolju.

Vzpostavlja se večnamenski prostor v naravi za izvedbo programov, ki nagovarjajo potrebe teh ljudi. Z izvedenimi vsebinami zagotavlja pogoje za razvoj novih idej, poslovnih priložnosti, preventive zdravja ter drugačna ponudba v turizmu ter prispeva k obnovi naravnega okolja ter širši skupnosti omogoča spoznavanje in  uporabo prostora za druženje oz. izvajanje preventivnih dogodkov za zdravje in dobro počutje. Operacija bo zastavljene cilje dosegla skozi predvidene aktivnosti, s katerimi se uredijo tematske sprehajalne poti s postanki na urejenih točkah, ki obiskovalcem omogočajo:

 • šolo dihanja in umiritve v naravi
 • preventivni proti stresni in zdravstveni program
 • jase za branje poezije, proze (SeniKnjiga)
 • rekreacijo na točki namenjeni rekreaciji za vse starostne skupine
 • učenje o sobivanju z gozdnimi živalmi in urejanje krmilnic za gozdne živali
 • učenje o rastlinah primernih za prehranjevanje
 • botrstvo drevesom.

Pričakovani rezultati aktivnosti so:

 • ohranjena naravna in kulturna dediščina
 • nova sprehajalna pot in urejeni kotički, ki pripomore k informiranju o koristi gozda za zdravje, o sobivanju z naravo in informiranju o ohranjanju narave
 • večje število obiskovalcev
 • povezovanje članov in partnerjev
 • večje število vključenih uporabnikov iz ranljivih skupin
 • razvita nova ponudba na podeželju.

S projektom se oblikuje inovativen model medgeneracijskega povezovanja, ki v čistem, naravnem okolju aktivira in uporablja neizkoriščen gozd, ki razvija ter izvaja vsebine ter socialne storitve na podeželju, povezuje vse generacije, dviguje kvaliteto bivanja, zmanjšuje socialne razlike oz. omogoča aktivno pomoč socialno ogroženim, mladim, ženskam, starejšim in ljudem s posebnimi potrebami ter s tem omogoča socialno vključenost posameznika, spodbuja zdrav življenjski slog, razvija odgovoren odnos do narave, sočloveka, okolja, lokalne ter širše skupnosti, ter povečuje atraktivnost kraja in celotnega področja. Od izvedbe operacije bodo imele največjo korist ranljive skupine.