Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Urbani EKOKROG

Razlogi operacije Urbani EKOKROG so v izpolnjevanju potrebe po ohranjanju narave in kulturne dediščine.

logotip projekta

Trajanje projekta:

1. marec 2021 - 30. avgust 2023

Več o projektu:

Urbani EKOKROG

Več o programu:

ESRR

Operacija vključuje tudi manjše naložbe v hortikulturno ureditev območja, kar bo vplivalo na revitalizacijo območja in bolj racionalno rabo primestnega prostora. Gre za pilotni ukrep trajnostnega upravljanja s primestnim prostorom, katerega načela narekujejo varstvo in ohranitev zmogljivosti okolja, naravnih virov ter podpornih sistemov za bodoče generacije. Pomembna je valorizacija kulturne identitete, vezane na ohranjanje aromatičnih in zdravilnih rastlin, predvsem z vidika spodbujanja naravi prijaznega načina kmetovanja (obdelave), gojenja tradicionalnih aromatičnih in zdravilnih rastlin ter ohranjanja avtohtonih vrst rastlin.

Hortikulturna ureditev parcele pomeni inovativno nadgradnjo ter dodatne vsebine vseh projektov, ki spodbujajo ohranjanje slovenskih avtohtonih vrst, razvoja kmetijske pridelave in predelave ter zdravega in okolju prijaznega načina življenja. V nastanek in kasnejšo uporabo urbanega vrta bodo neposredno vključene ranljive ciljne skupine (mladi,matere samohranilke, starejši), seveda pa je rezultat projekta namenjen celotni skupnosti.

Splošni cilj operacije Urbani EKOKROG je hortikulturna ureditev parcele s poudarkom na zeliščih, ki bo na inovativen in estetsko privlačen način privabljala prebivalce, jih nagovarjala k spoštovanju naravne dediščine in kulturnega izročila Šempetrsko-Vrtojbenskih vrtov.

Ciljne skupine operacije so splošna javnost, družine, šole (učenci in dijaki), ženske (predvsem matere samohranilke) ter starejši, ki želijo aktivno preživljati prosti čas.