Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Mirenski Grad približajmo ljudem

Operacija z naslovom Mirenski Grad približajmo ljudem obsega ureditev in vzdrževanje kulturne in zgodovinske lokacije, poživitev turizma in izboljšanje privlačnosti območja LAS za krajane in obiskovalce.

logotip projekta

Trajanje projekta:

2. november 2020 - 29. maj 2023

Več o projektu:

Mirenski Grad približajmo ljudem

Več o programu:

EKSRP

Mirenski Grad leži v zavetju kraške planote v neposredni bližini meje z Italijo. Kljub neposredni bližini naselja je grič odmaknjen od prometnih cest in vsakdanjega vrveža, kar obiskovalcem omogoča brezskrbne sprehode v naravo, pogovore in duhovna poglabljanja.

Mirenski Grad postaja pomembno kulturno, duhovno, socialno in izobraževalno središče, ki ponuja inovativen pristop za razvoj in oživitev podeželja in ohranjanje  bogate kulturne dediščine.

Operacija z naslovom Mirenski Grad približajmo ljudem obsega ureditev in vzdrževanje kulturne in zgodovinske lokacije, poživitev turizma in izboljšanje privlačnosti območja LAS za krajane in obiskovalce.

Cilji operacije

 • razširitev prepoznavnost lokacije z vsem njenim kulturnim bogastvom
 • razvijati nove storitve na tem območju
 • dvigati kakovost življenja prebivalcev
 • razvijati nove poslovne priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma 
 • izvajati inovativne programe

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 • ureditev in obnovitev svetih stopnic, ki so redka kulturna dediščina na Slovenskem
 • odpreti stalno učno razstavo, ki bo poleg zgodovinskega pregleda predstavljala izzive sodobnega časa in odgovore nanje
 • odstranitev arhitektonskih ovir kar bo omogočalo dostop gibalno oviranim osebam in materam z vozički do prostorov Centra za družine, kjer bo postavljena tudi stalna razstava,
 • ustvariti novo delovno mesto za razvoj novih vsebinskih programov
 • tisk novih razglednic

Pričakovani rezultati

 • ohraniti obstoječa delovna mesta in ustvariti novo delovno mesto (kazalnik učinka 2: število deležnikov vključenih v izvajanje operacije za ustvarjanje delovnih mest)
 • povezati se z institucijami in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem območju (kazalnik učinka 1: novo ustvarjenih delovnih mest  in vzpostavljenih inovativnih partnerstev. V operaciji bo ustvarjeno 1 novo delovno mesto v Samostanu lazaristov Mirenski Grad)
 • obnovitev svetih stopnic, ki sodijo v sklop bogate kulturne dediščine in redkost v Slovenskem prostoru (kazalnik učinka 100:  število prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/male infrastrukture)
 • ureditev klančine za dostop gibalno oviranih oseb in otroških vozičkov (kazalnik učinka 100: število prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/male infrastrukture)
 • z izobraževalnimi vsebinami predstaviti način samooskrbe in prepletanja kulturne dediščine z naravnimi danostmi in biotsko raznovrstnostjo ter ozaveščati širšo javnost o varstvu okolja in ohranjanju narave (kazalnik učinka 1: število zaključenih operacij za ohranjanje naravnih danosti, naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine)
 • osveščanje otrok in širše javnosti o ločevanju odpadkov, varčevanju z vodo in energijo pri vsakodnevnih opravilih (kazalnik učinka 1: število ljudi vključenih v aktivnosti za varstvo okolja in trajnostno rabo naravnih virov)
 • vključenost oseb s posebnimi potrebami pri vzdrževanju okolice in delu na vrtu (kazalnik učinka 3: število oseb iz ranljivih skupin vključenih v programe)
 • vključevanje ranljivih skupin, ki bodo deležne brezplačnih izobraževalnih vsebin in drugih aktivnosti, ki bodo potekale v prostorih Marijinega doma v okviru programov Stičišče generaciji Mirenski Grad in Centra za družine Mirenski Grad (kazalnik učinka 3: število oseb iz ranljivih skupin vključenih v programe)