Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Kamp Sela na Krasu

Ker na celotnem območju LAS V OBJEMU SONCA primankuje ustreznih nastanitvenih kapacitet/površin v naravi (kampi za šotorišča in avtodome), so se nosilec operacije in partnerji odločili za izvedbo te operacije. S to operacijo bomo zagotovili površine za kampiranje za avtodome in ostale popotnike s šotori.

logotip projekta

Trajanje projekta:

2. november 2020 - 27. junij 2023

Več o projektu:

Kamp Sela na Krasu

Več o programu:

EKSRP

Ustrezno so se uredila parkirišče za avtodome in kamp v naselju Sela na Krasu, na obstoječem območju zunanjih površin za namene družbenega in rekreacijskega druženja prebivalcev. Trenutno je neurejeno in je kot razgledna točka izredno priljubljena že sedaj, poleg tega pa poveže ponudnike na tem območju. S to operacijo bomo zagotovili površine za kampiranje za avtodome in ostale popotnike s šotori. S tem bo območje LAS pridobilo veliko prednost pred ostalimi območji, ki takšne infrastrukture ne premorejo. Popotniki bodo tako prihajali na območje in se ne bodo samo peljali mimo, temveč se bodo tudi ustavili za oddih. To pa je pomembno tudi za lokalne ponudnike za razvoj osnovnih in dopolnilnih dejavnosti.

Namen projekta

Namen projekta Kamp Sela na Krasu je ustrezna ureditev parkirišča za avtodome in kamp v naselju Sela na Krasu ter s tem zagotovitev parkovnih površin ter nočitvenih kapacitet. Trenutno je obstoječe območje zunanjih površin na lokaciji ureditve kampa neurejeno, kot razgledna točka pa je že sedaj izredno priljubljena. 

Cilj projekta

Cilj projekta je uresničiti javni interes po urejeni, manjkajoči turistični (nočitveni) infrastrukturi, pospešiti družbeni in gospodarski razvoj novih storitev, ohranitev poseljenosti območja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenske ravni in kakovosti zdravja in bivalnega okolja.

V okviru projekta bo končana 1. Faza – ureditev kampa za sprejem avtodomov, kamp prikolic in za postavitev šotorišč ter ureditev rekreacijskih površin v naravi (48 parkirnih mest, od tega 14 parkirnih mest za avtodome). Z ureditvijo kampa bo uveden inovativen rezervacijski sistem, ki bo omogočal uporabnikom hitro in enostavno rezervacijo in uporabo prostora.

Pričakovani učinki
Z izvedbo projekta se bo zagotovilo nove prenočitvene kapacitete na območju novozgrajenega kampa in na širšem območju ter s tem potencialno povečanje števila turistov in posledično nočitev na območju.