print

O projektu
SPOT SI Pozitiv 1

SPOT svetovanje GORIŠKA 2018-2022

Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT regije 2018–2022.

Namen projekta

Namen projekta je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture, krepitvi podjetniškega potenciala in pospeševanje ustanavljanja novih podjetij. 

Cilji projekta

Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti ter razvoju podjetij.

Kratek opis projekta

Projekt zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

V sklopu projekta SPOT svetovanje Goriška se izvaja več aktivnosti:
 1. Informiranje (posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik; redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva; priprava člankov o podjetniških temah in aktivnostih v regiji).
 2. Svetovanje (osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom in vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (tj. program za upravljanje s potencialnimi podjetniki in podjetniki - angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka telefonsko, na lokaciji SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte.
 3. Animiranje in povezovanje regionalnega okolja (mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…) in promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva; informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije; promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih; srečanje s predstavnikom vsake občine - vsako leto srečanje s predstavnikom občine z namenom spodbujanja podjetništva v regiji; udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednjih državah).
 4. Usposabljanja in delavnice
 5. Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti (izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi za MSP).
 6. Poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte (mapiranje; srečanje podpornega okolja v regiji; razstavni prostor regijskega gospodarstva (showroom regije) - predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji).

Projektni partnerji SPOT svetovanje Goriška 2018-2022

 • RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (vodilni partner)
 • Posoški razvojni center
 • Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica 
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Povezava


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.


LOGOTIPI

VABILO delavnica las 05 06 2020