print

Prehod na sonaravno oskrbo s hrano

Partnerji projekta sodelovanja: LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem, LAS V objemu sonca ter LAG Zeleni trokut iz Hrvaške


LAS V objemu sonca, vodilni partner Regijska razvojna agencija RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Šolski center Nova Gorica, Tom Ločniškar, Mark Smerajc, Nevo Pregelj-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 

Priznana vrednost operacije za območje LAS V objemu sonca: 111.104,14 EUR

Sofinanciana vrednost EKSRP/LEADER za območje LAS V objemu sonca: 94.438,52 EUR


Obdobje izvajanja projekta: 01.10.2022 do 31.12.2024

 

Opis: Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih daje glavni poudarek sonaravno pridelani hrani. 17-člansko partnerstvo v sestavi treh slovenskih sosednjih lokalnih akcijskih skupin ter enim tujim partnerjem si je začrtalo celostni pristop k strateškemu načrtovanju razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja. Območja treh slovenskih LAS lahko skupaj zagotovijo raznolikost ponudbe ekološke in biodinamične hrane, s čimer se lahko ponaša le malo območij v Sloveniji – od zgodnjega do poznega sadja in zelenjadnic, žit, oljčnega olja, pestrosti zelišč in divje hrane, kot tudi kakovostnega mleka, mlečnih in mesnih izdelkov ter mesa.

 

Vključeni partnerji zastopajo ekološko kmetovanje, biodinamično kmetovanje, sektor prodaje lokalne hrane, lokalni razvoj, društva, mlade ter šolstvo. 

 

KLJUČNI CILJI operacije sodelovanja:

 • Omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano.
 • Pvezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce.
 • Na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe.
 • Okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih.
 • Okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost.
 • Načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter predelave.
 • Povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji.

 

 

REZULTATI PROJEKTA za območje

 • Analize stanja pridelave in predelave, potrošnje, stroškov in koristi ekološke in biodinamične hrane.
 • Smernice in akcijski načrt zagotavljanja proizvodnje ekološke hrane.
 • Poslovni model oskrbe z ekološko hrano in didaktične ekološke kmetije.
 • Srečanja za izmenjavo izkušenj in ogledi dobrih praks ter implementacija.
 • Strokovne delavnice in predavanja s tematikami prehoda na ekološko / biodinamično kmetovanje s skupno spletno bazo znanja za pridobivanje novih znanj.
 • Promocijske aktivnosti (otroška knjiga, pobarvanke, filmi, animirani filmi)
 • Naložbe v opremo, ki prispeva k predelavi in pridelavi ekoloških jedi.
 • Aktivnosti povezane s prilagajanjem na podnebne spremembe (predavanja, delavnice, dogodki).
 • Dogodki na temo promocije ekološkega in biodinamičnega kmetovanja.
 • Strokovna konferenca na temo oskrbe z ekološko hrano.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 

Povezava na spletno stran PRP 

 

Projekt Prehod na sonaravno oskrbo s hrano sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in republika Slovenija v okviru Programa razvoj podeželja 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.