print

PVSP 2013
Predstavitev operacije Podjetno v svet podjetništva 2013 – Goriška regija.

Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjena spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje.

Delo poteka v skupinah s po desetimi udeleženci, ki bodo v petmesečnem obdobju, ko bodo zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

V RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica smo na osnovi javnega razpisa izbrali prvih deset udeležencev, ki so od 1. februarja 2013 zaposleni za obdobje petih mesecev. Drugo skupino desetih udeležencev bomo zaposlili predvidoma 1. avgusta 2013, ravno tako za obdobje petih mesecev.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vrednost je 3.888.354 €, izvajala se bo na območju vse Slovenije, financirala pa jo bosta Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (15 %).

Pogodbo o izvajanju sta 24. oktobra 2012 podpisala minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak in direktor Regionalnega centra za razvoj iz Zagorja Tomo Garantini. Regionalni center za razvoj je kot vodilni partner zatem podpisal partnerske pogodbe z Regionalno razvojno agencijo Posavje, Mariborsko razvojno agencijo, Razvojnim centrom Novo mesto, Regionalno razvojno agencijo za Koroško, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Poslovno podpornim centrom Kranj, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-Kraške regije, Regionalno razvojno agencijo Mura, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in Razvojno agencijo Savinjske regije.

Operacija se je s prvo deseterico začela izvajati konec leta 2012 v Zasavju, v letu 2013 pa jim bo sledilo še 24 skupin v vseh slovenskih regijah. Skupaj bo tako do konca leta 2013 vključenih 250 mladih. Cilj je, da najmanj 35 odstotkov vseh vključenih najde rešitev v enem izmed prej omenjenih zaposlitvenih izhodov.

Inovativen program je razvil in začel konec leta 2010 izvajati Regionalni center za razvoj v sodelovanju z občino Zagorje. Zaradi dobrih rezultatov se je projekt v kratkem času razvil v vseslovenski projekt. Če bodo rezultati v letu 2013 dobri tudi na državni ravni, naj bi se operacija, ki mladim brezposelnim ponuja odlično priložnost, da razvijajo svoje znanje in si olajšajo podjetniške začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje novih podjetij in v domačem okolju zadržijo domače mlade moči in ideje, izvajala tudi v prihodnje.

Predstavitev udeležencev prve skupine v operaciji Podjetno v svet podjetništva Severne Primorske

"Dejstvo, da smo prav mi skupina kandidatov, ki smo se prebili skozi vse izbore operacije (projekta) Podjetno v svet podjetništva, nam daje veliko priložnost oziroma samo potrditev, kakor tudi motivacijo za doseganje osebnih in podjetniških ciljev. Kot posamezniki smo zelo raznoliki, vsak s svojo poslovno idejo in izkušnjami, ampak smo se kot skupina zelo povezali ter si s pozitivnimi in konstruktivnimi predlogi pomagamo tekom usposabljanja. Strokovno podporo nam nudijo tudi strokovnjaki z različnih področij podjetništva in projektnega managemanta in nam s tem pomagajo razvijati in izboljšati naše poslovne ideje. Predstavljamo celotno Severno Primorsko, saj prihajamo iz krajev od Tolmina, preko Brd, Banjške planote, Nove Gorice, Bukovice do Ajdovščine. Naše ideje so zelo raznolike in se »razprostirajo« od področja storitev preko proizvodnje do turizma, vendar je še prezgodaj, da bi o njih podrobno govorili. Imamo pa vsi skupen cilj, da ustanovimo lastno podjetje ali pa se zaposlimo pri delodajalcu.

Spodaj si lahko preberete poročilo o naših aktivnostih po mesecih:
Februar
Marec
April
Maj
Junij

Oblikovali smo tudi skupnost Podjetno v svet podjetništva 2013 - Goriška regija na Facebooku, kjer lahko spremljate naše vsakodnevne aktivnosti."

Udeleženci v operaciji Podjetno v svet podjetništva.

Sporočilo za medije


podjetno  rra  eu

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.