print

Konjeniške poti
Datum začetka projekta: 01.09.2023
Datum zaključka projekta: 31.12.2024

Sredstva EKSRP: 37.864,97 EUR
Lastna sredstva: 20.761,64 EUR
Celotna sredstva: 58.626,61 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca, vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Partnerji: 
Občina Renče-Vogrsko
Občina Miren-Kostanjevica
Mestna občina Nova Gorica
Konjeniško društvo Soča
Dejan Strgar, dopolnilna dejavnost na kmetiji

 
Operacija LAS Konjeniške poti združuje večji del območja LAS V objemu sonca. Leta 2010 je bila v sklopu isto imenskega projekta Konjeniške poti uspešno vzpostavljena trasa poti med občinama Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica. Konjeništvo predstavlja vedno bolj popularen šport, hkrati pa pomembno kmetijsko panogo pri ohranjanju in vzdrževanju kmetijskih pašnih površin. V zadnjih letih se je na območju LAS V objemu sonca vzpostavilo veliko ponudnikov s področja konjeniškega turizma.

Namen projekta LAS Konjeniške poti je nadaljevanje obstoječih poti in povezava z območjem Mestne občine Nova Gorica ter konkretnimi ponudniki, ki se nahajajo na celotnem območju. S projektom se bosta povezali tudi turistični destinaciji Vipavska dolina in Kras oz. Trnovsko Banjška planota in Kraška planota.

Cilj iz Strategije lokalnega razvoja, ki bo dosežen z izvedbo operacije je zagotavljanje pogojev za razvoj novih poslovnih priložnosti, predvsem zelenega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov. 

Glavni cilj operacije je usmerjen v povezovanje lokalnih pobud prebivalcev širšega območja LAS ter spodbujanje razvoja zelenih storitev in proizvodov zelenega turizma ob samih konjeniških poteh, obogatitev in ustvarjanje nove ponudbe vezane na konjeniški turizem, krepitev kvalitete življenja prebivalcev deležnih novih oz. izboljšanih storitev/male infrastrukture vezane na konjeniške poti ter spodbujanje prostočasnih športnih aktivnosti v naravi. 

Glavne aktivnosti operacije so popis in ureditev novih poti, snemanje promocijskega videa, nadgraditev obstoječe spletne strani, postavitev urbane opreme ob poti ter spodbujanje razvoja konjeništva skozi aktivnosti, namenjene širši populaciji.

Učinki operacije so večje število uporabnikov konjeniških poti, večje povpraševanje po produktih vezanih na konjeništvo, večje število konjenikov in ponudnikov, ki se ukvarjajo s konjeniškim turizmom, ustvarjanje mreže ponudnikov konjeniškega turizma.

Rezultati operacije so vzpostavitev večjega območja povezanega s konjeniškimi potmi, označenih poti, umestitev urbane opreme za prijaznejšo in privlačnejšo uporabo poti, promocija konjeništva skozi spletno stran in promocijski video ter povezanost ponudnikov konjeniškega turizma.

Povezave: 

 
logotip EKSRP   LEADER barvni