print

MUSE
INTERREG IT SLO FUND RGB

Akronim:

 MUSE

Naslov projekta:

 Collaborazione transfrontaliera per la Mobilità Universitaria Sostenibile Energeticamente efficiente

 Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz

Prednostne naloge: 

 Prednostna os 2: Sodelovanje za nizkoogljične strategije

Trajanje projekta: 

 1.7.2017–1.1.2020 (30 mesecev)

Vrednost projekta:

 1.407.133,58 EUR 

Sofinanciranje (85% ESRR): 

 1.196.063,54 EUR

Program: 

 Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020

Partnerstvo:

 Vodilni partner projekta: Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italija)

 6 projektnih partnerjev (2 iz Italije, 3 iz Slovenije), 5 pridruženih partnerjev (3 iz Italije, 2 iz Slovenije)

Partnerji iz Slovenije:

 Projektni partnerji:

 RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

 Univerza v Ljubljani

 Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

 Pridruženi partnerji:

 Mestna občina Nova Gorica

 Občina Piran

Kontakt:

 Jasmina Nikić
 #EM#6a60716e6d6b6729666061626f4d7c7d713c61633a667f#EM#
 05 330 66 85Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa Interreg Italija-Slovenija.