print

MRRA
Na območju Severne Primorske (Goriške razvoje) regije delujejo štiri razvojne agencije: Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ki so povezane v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo.

Mrežna regionalna razvojna agencija na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta.

Razvojne agencije, povezane v mrežno razvojno agencijo, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja. to pomeni, da si agencija vodenje Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije izmenjujejo vsaki dve leti.

Vsaka izmed razvojnih agencij pa je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja Regionalnega razvojnega programa:

·       področje človeških virov pokriva Posoški razvojni center,

·       področje podeželja pokriva Razvojna agencija ROD Ajdovščina,

·       področje gospodarstva in turizma  RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in

·       področje okolja in prostora Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

S 1.4.2014 je vodenje Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije prevzel Posoški razvojni center. S 1.1.2016 pa bo vodenje prešlo na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina.