print

SUSTCULT

Projekt SUSTCULT se je pričel izvajati januarja 2011, sofinaciran pa je bil s strani Programa Jugovzhodna Evropa. Projekt je združeval 12 evropskih partnerjev, vodila ga je občina Benetke. Projekt se osredotoča na  celostne in inovativne pristope in orodja za izboljšanje upravljanja kulturne dediščine na celotnem območju JV Evrope.

www.sustcult.eu

Veliko dragocenih točk dediščine na območju JV Evrope je pod pritiskom in se sooča s podobnimi pomisleki: izboljšanje učinkovitosti upravljanja kulturnih spomenikov s spodbujanjem bolj vključujočega procesa odločanja in udeležbo lokalnih skupnosti.

Glavni cilj projekta SUSTCULT je bil izboljšati učinkovitost upravljanja kulturnih spomenikov z oblikovanjem skupnega pristopa, ki lahko valorizira kompleksnost kulturne dediščine JV Evrope.

V zadnjih treh letih so partnerji projekta SUSCULT tesno sodelovali pri uresničevanju pomembnih projektnih mejnikov, ki vključujejo izvajanje učinkovitih komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti (uporabniku prijazna spletna stran in glasilo projekta v 7 jezikih), vzpostavitev in upravljanje spletne platforme web-GIS, razvoj SUSTCULT pristopa za integrirano upravljanje kulturnih spomenikov in uvedbo, vzpostavitev ter izvajanje čezmejnega usposabljanja in krepitev zmogljivosti (»on-line« in »on-site«). Močna prizadevanja so bila v zadnjih mesecih usmerjena v izvajanje in evalvacijo SUSTCULT pristopa za razvoj in izvajanje učinkovitih načrtov upravljanja na partnerskih območjih z dolgoročno perspektivo in opredelitev trženjske strategije in poslovnih načrtov za nekatere posebne vire, ki jih je potrebno spodbujati.

Zaključna konferenca se je odvijala 8. aprila 2014 v Ljubljani. Bila je odlična priložnost za predstavitev in pregled vseh projektnih rezultatov in pogled na prihodnje izzive glede upravljanja kulturne dediščine z regionalnega in evropskega vidika. Konferenca je združila mednarodne organizacije, evropske mreže, vladne uradnike, druge evropske kulturne projekte in kulturne organizacije za izmenjavo najboljših praks in rešitev vprašanja varstva dediščine in promocije le-te.

Program Jugovzhodna Evropa (JV Evropa) je del cilja evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru regionalne politike EU. Cilj programa je izboljšati proces teritorialne, gospodarske in socialne integracije v Jugovzhodni Evropi ter prispevati h koheziji, stabilnosti in konkurenčnosti območja z razvojem transnacionalnih partnerstev in skupnih dejavnosti v zvezi z zadevami, ki so strateškega pomena. Program JV Evropa 2007 - 2013 je transnacionalni program, ki združuje največje število sodelujočih držav: skupno 16.


FC Leaflet final
Leaflet MP Vipava Goriska slo
SUSTCULT MP VIPAVA GORISKA FINAL