print

EASE&SEE

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica sodeluje v projektu EASE&SEE. Projekt je pričel v mesecu oktobru 2012 in se bo zaključil v mesecu decembru 2014. Sofinanciran je iz Programa Jugovzhodna Evropa. Projektno partnerstvo sestavljajo naslednje države: Italija (Občina Benetke, ki je tudi vodilni partner projekta, Dežela Benetke), Slovenija (Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica), Srbija (Srbska gospodarska zbornica), Madžarska (neprofitna organizacija - Panonsko podjetniško združenje Madžarske), Avstrija (socialno podjetje ARGE) in Bolgarija (Občina Sofija). Namen projekta je vzpostavitev inovativnega socialnega podjetništva z oblikovanjem sodelovalnih  modelov med socialnimi podjetji, profitnimi organizacijami, lokalno in državno oblastjo ter investitorji in sicer na področju celotnega predela JV Evrope.


Cilji projekta EASE&SEE:

  • uvedba novih rešitev za razvoj socialnih podjetij, z izvajanjem pilotnih inovativnih ukrepov, ki bodo služili kot začetna podpora tržnim raziskavam in finančnim instrumentom z namenom razvoja socialnega podjetništva
  • promocija internih inovativnih pristopov pri socialnemu podjetništvu, z namenom profesionalizacije in kreacije novih socialnih podjetij v povezavi z tradicionalnimi podjetji, ki bodo služila kot podpora socialnim podjetjem
  • izgradnja mednarodne mreže javnih in zasebnih institucij, ki bodo v projektu, kot zunanji akterji, skrbele za razvoj socialnega podjetništva