print

REGIONALNO OMREŽJE KOLESARSKIH POVEZAV SEVERNE PRIMORSKE – GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE

Namen operacije je  z ustreznim načrtovanjem in umeščanjem povezav v prostor ter načrtovanjem dinamike  izgradnje oziroma vzpostavitve kolesarskih povezav omogočiti uravnotežen razvoj komunikacij s kolesom, čim boljšo dostopnost do vseh območij v regiji, povezavo z drugimi regijami in čezmejno ter izboljšati kakovost prometnih storitev v smislu izboljšanja prometne varnosti, racionalne rabe energije in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje.

Zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske  z navezavami na sosednja in čezmejno območje s poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi točkami ter s pripravo programa razvoja turističnega produkta in ureditvijo posameznih točk (4 pilotne) na kolesarskih povezavah se bo z operacijo direktno prispevalo k razvoju turizma in promocijo regije.