print

PROJEKTI
O las

PROJEKTI LAS JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE


V lokalni akcijski skupini (LAS) jugozahodnega dela Severne Primorske smo z upoštevanjem temeljnih načel pristopa LEADER in dodeljenimi sredstvi LEADER uspešno prispevali k razvoju našega podeželskega območja. Naše delovanje, predvsem pa projekte, prikazujemo v brošuri z naslovom »Povezani v objemu sonca 2007-2013«.

S 596.208,00 EUR denarnih sredstev, ki so bila območju dodeljena v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – ukrepov LEADER smo omogočili izvedbo 33 projektov. Z izvedbo teh projektov smo krepili konkurenčnost, varovali okolje in izboljšali kakovost življenja na podeželju.