print

INOVATIVNO PARTNERSTVO ZA RAZVOJ VINOGRADNIŠTVA IN ENOTURIZMA SPODNJE VIPAVSKE DOLINE

Cilj projekta je postavitev inovativnega partnerstva oz. konzorcija, skupna identifikacija in definicija dodane vrednosti vinogradništva in vinarstva ter njihovo vključevanje v integralni turistični proizvod.

Trajanje projekta: 20.4.2018 - 31.12.2021


Sredstva ESRR: 40.894,16
Lastna sredstva: 13.828,02
Celotna vrednost projekta: 54.722,18


Nosilec:
Kmetijski inštitut Slovenije
Partnerji:
-
Mestna občina Nova Gorica
-
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
-
KMETIJSKA ZADRUGA DORNBERK z. b.o.
-
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
-
DRUŠTVO ZAPISI

Glavne aktivnosti operacije:
-
priprava pravilnika s posebno zaščito oznake porekla in blagovne znamke 'Vipavska dolina Izbrano',
- ustanovitev Konzorcija,
- prenos znanja in delavnice z deležniki,
- postavitev celostne grafične podobe, vključno z izdelavo konzorcijskih nalepk,
- izdelava spletnega portala o pomenu vinogradništva v kraju in možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa.

Povezave:
Evropska kohezijska politika v Sloveniji

LAS V objemu sonca

Projekt se izvaja v okviru LAS V objemu sonca.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan    LAS v objemu sonca logo okt 018 03