print

INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE (LAS sodelovanja EKSRP)

Datum začetka: 01.01.2019

Datum konca: 30.06.2020

Partnerji: 

- LAS Notranjske (vodilni LAS partner)

- LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

- LAS Med Snežnikom in Nanosom

- LAS V objemu sonca

- Partnerstvo LAS Zasavje

- LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Celotna vrednost operacije LAS sodelovanja: 397.740,84 EUR

Vrednost operacija za LAS V objemu sonca : celotna sredstva (37.298,83 EUR), sredstva EKSRP (29.888,98 EUR), lastna sredstva (7.409,85 EUR).


 

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih, je bila to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki so namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb, starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ter drugih ljudi s posebnimi potrebami. Obenem  zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območij. 

Z operacijo je bila dosežena večja prepoznavnost LAS območij ter diferenciacija ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično še pomoč k razvoju turizma na ruralnih območjih.

Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine so v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani produkti sodelujočih LAS območij. 

Operacija je temeljila na izmenjavi izkušenj in znanj med partnerji, ter hkrati je vključila njihovo implementacijo na območju vseh sodelujočih LAS. Največ izkušenj na področju oblikovanja produkta dostopnega turizma ima Partnerstvo LAS Zasavje, ki je predstavilo dediščino rudarstva na tak način, da je dostopna tudi gibalno oviranim osebam. Njihova izkušnja je koristila tudi vsem ostalim sodelujočim LAS. 

Izmenjava izkušenj in praks med sodelujočimi LAS-i je bila mogoča tudi preko izobraževalnih delavnic s področja 3D modeliranja in  3D tiska, aktivnosti snemanja, sodobnih tehnologijah za navidezno in razširjeno resničnost (VR/AR) ter možnosti njihove uporabe v splošno dostopnem turizmu, izobraževanje vodnikov v muzeju v zvezi z dostopnostjo za osebe s posebnimi potrebami ter usposabljanjem na temo interpretacije kulturne in naravne dediščine.

 

Doseženo: 

 

 

  logotip