print

GREVISLIN
LOGOTIP

 Akronim: 

GREVISLIN

 Naslov projekta:

Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah
Infrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento dello stato di habitat e specie protetti lungo i fiumi

 Prednostna naloga:                                                                              

6d - Natura 2000 in zelene infrastrukture

 Trajanje projekta:

15.11.2018 - 14.11.2021

 Vrednost projekta:

2.940.032,53 EUR

 Sofinanciranje (85% ESRR):                                                                                                                                                           

2.499.027,63 EUR

 Program:

Interreg Italia-Slovenija 2014-2020

 Partnerstvo:

Vodilni partner projekta: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
7 partnerjev iz Slovenije, 7 partnerjev iz Italije

 Partnerji iz Slovenije: 

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za vode Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Občina Postojna

 Kontakt:  

Maruša Kuštrin 
#EM#6d6070767764286c7d7a7e7965634e7d62703f60643b657e#EM#
05 330 66 80


Aleš Bajec 
#EM#616d67702a67676d6d6a4a797e6c237c603f617a#EM#
05 330 66 80