print

FOST-INNO

Innovation cartellini FOST INNO

Akronim:

FOST-INNO

Ime projekta:

Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region

Slovenski prevod: 

Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-ionski regiji

Prednostna naloga:                                                 

1) Inovativna in pametna regija

Trajanje projekta:

1.1.2018 – 31.12.2019 (24 mesecev)

Vrednost projekta:

1.266.482,17 EUR

Delež sofinanciranja:

85% ESRR, 15% lastna sredstva

Program:

Adriatic-IonianProgramme INTERREG V-B Transtanional 2014-2020

Partnerstvo:

Vodilni partner projekta: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
8 projektnih partnerjev (2 iz Italije, 2 iz Slovenije, 1 iz Bosne in Hercegovine, 1 iz Albanije, 1 iz Črne Gore)
Pridružen partner: Univerzitet Mediteran (Črna Gora)

Partnerji iz Slovenije: 

Projektni partnerji:
RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Kontakt:

Nejc Kumar
05 330 66 89
#EM#6e6468602a6e736a697b4a797e6c237c603f617a#EM#