print

FOST INNO

Innovation cartellini FOST INNO

Akronim:

FOST INNO

Ime projekta:

Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region

Slovenski prevod: 

Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-ionski regiji

Prednostna naloga:                                                 

1) Inovativna in pametna regija

Trajanje projekta:

1.1.2018 – 31.12.2019 (24 mesecev)

Vrednost projekta:

1.266.482,17 EUR

Delež sofinanciranja:

85% ESRR, 15% lastna sredstva

Program:

Adriatic-IonianProgramme INTERREG V-B Transtanional 2014-2020

Partnerstvo:

Vodilni partner projekta: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
8 projektnih partnerjev (2 iz Italije, 2 iz Slovenije, 1 iz Bosne in Hercegovine, 1 iz Albanije, 1 iz Črne Gore)
Pridružen partner: Univerzitet Mediteran (Črna Gora)

Partnerji iz Slovenije: 

Projektni partnerji:
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Kontakt:

Maruša Kuštrin

05 330 66 80

#EM#6d6070767764286c7d7a7e7965634e7d62703f60643b657e#EM#

Spletna stran projekta:


FOST INNO