print

ED Goriška
Informacijske točke so za državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Ponujajo splošne informacije o EU, obiskovalce napotijo na specializirane vire informacij, ozaveščajo javnost ter spodbujajo razpravo. Hkrati so ED točke pomoč Evropski komisiji, saj ji posredujejo povratne informacije, sodelujejo z drugimi aktivnimi informacijskimi viri in s svojimi lokalnimi dejavnostmi pomagajo predstavništvu Komisije.

Naslov:
Trg Edvarda Kardelja 3, SI-5000 Nova Gorica

Urnik: PON - PET od 8.00 do 16.00 ure


Tel: +386 (0)5 330 66 85

Do odgovorov na vsa vprašanja o Evropski uniji vas loči le klic na brezplačno telefonsko številko EUROPE DIRECT 00 800 6 7 8 9 10 11. Vsak državljan lahko iz katerekoli države članice EU zastonj pokliče na omenjeno številko ter v svojem jeziku postavi in dobi odgovor na vprašanje o EU. Storitev je dostopna od ponedeljka do petka med 9.00 in 18.00 uro.