print

Novice/dogodki

 

18. julij 2019: Evropski teden mobilnosti

europeanmobilityweek

Od leta 2002 si "EUROPEANMOBILITYWEEK" prizadeva izboljšati javno zdravje ter kakovost življenja s spodbujanjem čiste in zdrave mobilnosti ter dolgotrajnega mestnega prometa. Kampanja ljudem nudi priložnost, da raziščejo mestne ulice in preizkusijo praktične rešitve za reševanje urbanih težav, kot je onesnaževanje zraka. 

Kampanja, ki bo letos potekala od 16. do 22. septembra je odlična priložnost za predstavitev alternativne trajnostne mobilnosti lokalnim prebivalcem. Omogoča tudi možnosti pojasnjevanja izzivov s katerimi se soočajo urbana naselja oziroma mesta. Z vključevanjem v kampanjo imajo mesta priložnost predstavitve prednosti za čistejši in manj onesnažen promet ter napredek v smeri boljše mobilnosti v Evropi

Lokalne oblasti se že nekaj let spodbuja, da v svojih mestih preizkusijo teden mobilnosti, saj s tem preverijo nove prometne ukrepe. To jim mogoča, da od javnosti pridobijo povratne informacije, kar pa je odlična priložnost za lokalne zainteresirane strani, saj se skupinsko zberejo ter razpravljajo o različnih vidikih mobilnosti ter kakovosti zraka, iščejo inovativne rešitve za zmanjševanje emisij avtomobilov in prometa ter preizkušajo nove tehnologije in ukrepe.  

Več o tem si lahko preberete na njihovi spletni strani:  http://www.mobilityweek.eu/the-campaign/

 

 26. junij 2019: Slovenija          kot študijski primer v         ITCS, nacionalno          sodelovanje in usmerjeni     pristopi 

77 slovenskih občin je prostovoljno sprejelo SUMP (načrti za trajnostno mobilnost v mestih) v obdobju 2012-2018. Uvedba smernic za SUMP v Sloveniji v letu 2012 v povezavi  s povečanjem sredstev, ki jih financira EU, je državi omogočila prehod s tradicionalnega urbanističnega modela v bolj inovativen in trajnosten model mobilnosti v mestih
Slovenske smernice SUMP so ustrezna prilagoditev nacionalnemu kontekstu Slovenije, kjer so mesta večinoma majhna ali srednje velika. Slovenska vlada je sprejela strategijo, ki je temeljila na dveh elementih in sicer povečanje sredstev in priprav nacionalnih smernic

Brez naslova


 27. - 29. junij 2019:     Pametna mesta     ustvarjajo trajnostno mobilnost

Evropska mreža BIC (EBN) je izdala novo izdajo TechCamp, kjer so se letos osredotočili na pametna mesta, ki so bolj inovativna na bolj trajnostni način ter v skladu s prednostnimi nalogam Evropske komisije. Z delavnicami so poskušali odpreti nove načine raziskovanja problemov ter da se potrošnikom omogoča, da postanejo center razvijanja novih rešitev za trenutne težave. 


EnerNETMob je v okviru delavnice predstavil "Pametna mesta, inovativna trajnostna mobilnost", ki jo je organizirala Skupnost za mestni promet MED. 
 11. - 13. junij 2019: Izobraževalni tečaji o trajnostni mobilnosti 

V Barceloni so se od 11. do 13. junija odvijali tečaji, ki so bili namenjeni krepitvi zmogljivosti ter spodbujanju prenosljivih praks med Interreg-MED mestno prometno skupnostjo (UTC) ter sredozemskimi zainteresiranimi stranmi. 


Tematika je bila razdeljena v dva sklopa: financiranje trajnostne mobilnosti ter mobilnost in turistična povezava. 


Več na povezavi: https://enernetmob.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/enernetmob-in-the-high-level-training-courses-on-sustainable-mobility/
 6. junij 2019:        Trajnostna mobilnost v           turističnih območjih 

 V Barceloni je 6. junija potekala delavnica na temo trajnostne mobilnosti v turističnih krajih območjih, kjer so sodelovali predstavniki skupnosti MED. Delavnica je potekala na temo izpopolnjevanja potreb prebivalcev, delavcev in potnikov. 

Več na povezavi: https://urban-transports.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/workshop-sustainable-mobility-in-tourist-destinations-6-june-2019-barcelona/


BTM Convention 7

8. maj 2019: Internacionalna   konferenca     EnerNETMob 2019:  »SMILE 2019« & »CIRCLE 2019«


Dogodek je del EnerNETMob Regional Open Days in organiziran s strani Ministry of Transport, Communications and Works, Cyprus and Dynamic Vision. Na konferenci se je natančneje opredelilo izzive trajnostne mobilnosti in izpostavilo koristnosti prometnih sistemov na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni

Direktor RRA Severne Primorske, Črtomir Špacapan, je na 3. internacionalni konferenci spregovoril o tem zakaj je e-mobilnost pomembna za Slovenijo, zato je izpostavil naslednje lastnosti Slovenije: 

  • 52,3% slovenskih državljanov dela in živi v drugi regiji;
  • med delovnimi dnevi je odvisnost od avtomobila kar 87%;
  • število delovnih mest v središču Slovenije je 28% višje kot je število aktivnega prebivalstva; 
  • je locirana v presečišču Pan-evropske prometne mreže;  
  • ima visoko sub-urbanizacijo (premik prebivalstva iz urbanih območij v predmestje);
  • ima drugo najvišjo stopnjo motorizacije v EU (541 avtomobilov na 1.000 prebivalcev 
csm image  43  5953f38f6f