print

O projektu
Splošni cilj projekta je izboljšati in posodobiti politike, strategije in ukrepe za usposabljanje ter delovno vključenost ranljivih skupin. 

Glavni namen projekta je povečati možnosti za izobraževanje in iskanje zaposlitve za ranljive skupine.

Ciljne skupine v projektu so:
- Težje zaposljive osebe, v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja v socialnih podjetjih;
- Upravljavci teritorialnih storitev, povezanih s sistemom poklicnega izobraževanja in usposabljanja, socialnih in zdravstvenih storitev;
- Vodstvo in predstavniki javne uprave, ki se ukvarjajo s pripravo in vodenjem razpisov, pogodb; 
- Menedžerji in direktorji na področju poklicnega izobraževanja, socialnih in zdravstvenih storitev, politiki in nosilci odločanja lokalnih oblasti.

Pričakovani rezultati:
1. Izboljšana zmogljivost javne uprave za skupne sinergije pri izvajanju storitev/proizvodov ter večja socialna vključenost in zaposlovanje ranljivih skupin;
2. Izboljšana zmožnost za usposabljanje in vključitev v delo, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter lokalnih storiitev za delo;
3. Večja možnost za iskalce zaposlitev ciljnih skupin.