print

EMPUBLIC
Empublic font5a

Akronim:

Empublic

Naziv projekta:  

Empublic - Enhancing employment and self-entrepreneurship of disadvantaged people 
through better relationship between the public and private sectors

Slovenski prevod:  

Krepitev zaposlovanja in samozaposlovanja ranljivih skupin v podjetništvu
za boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem

Ključni ukrep / akcija:

KA2 Sodelovanje zaizmenjavo dobrih praks / Strateška partnerstva

Trajanje projekta: 

1.9.2016 – 31.8.2019 (36 mesecev)

Vrednost projekta:

415.680,00 EUR 

Program: 

Erasmus + 

Partnerstvo:

Vodilni partner projekta: SoForm S.c.a.r.l. (Italija) 

9 projektnih partnerjev (3 iz Italije,  3 iz Slovenije, 3 iz Španije)

Partnerji iz Slovenije:

Ustanova Fundacija BiT Planota

SKUP - Skupnost privatnih zavodov

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Partnerji iz Slovenije:

Ustanova Fundacija BiT Planota

SKUP - Skupnost privatnih zavodov

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova GoricaProjekt je sofinanciran iz sredstev Evropske unije v okviru Programa Erasmus+.