print

EDU-LAB
standard+logo+image+ +EDU LAB

Akronim:

EDU-LAB

Naziv projekta:

EDU-LAB - New Danubian governance in labour market relevance of higher education

Slovenski prevod:

EDU-LAB - Novo upravljanje na trgu dela na področju visokošolskega izobraževanja v Podonavju

Prednostna naloga: 

PO 4 Dobro upravljano Podonavje 

SO 4.1 Institucionalna usposobitev za ravnanje s ključnimi družbenimi izzivi  

Trajanje projekta: 

1.1.2017 - 30.06.2019 (30 mesecev)

Vrednost projekta:

2.540.560,15 EUR

Delež sofinanciranja (85%):

1.670.172,54 EUR (ESRR) 

478.703,00 EUR (IPA) 

Program: 

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014-2020

Spletna stran projekta: 

www.interreg-danube.eu/approved-projects/edu-lab

Socialna omrežja:

Facebook

Twitter    

LinkedIn

Partnerstvo:

Vodilni partner projekta: European Foundation for Education (Nemčija) 

24 projektnih partnerjev 

Predstavitev partnerjev

Partnerji iz Slovenije:

Univerza v Mariboru

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Kontaktna oseba:

Maruša Kuštrin

05 330 66 80

#EM#6d6070767764286c7d7a7e7965634e7d62703f60643b657e#EM#Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropske unije v okviru Programa Podonavje.