print

ECOWAVES

       

Čas trajanja projekta: 01.03.2020 – 31.08.2022

Vrednost projekta, ki ga ima RRA kot partner: 291.900,00 EUR (od tega 85% sredstev ERDF).Namen projekta ECOWAVES je spremljanje, proučevanje in izmenjava podatkov o trenutnih razmerah v pristaniščih, analiziranje dejanskih sistemov ravnanja z odpadki v pristaniščih ter izmenjava pridobljenih rezultatov med vsemi projektnimi partnerji. Pri oblikovanju trajnostne in usklajene strategije, ki temelji na ladijskih odpadkih, vključno s tehničnimi vidiki, namenjenimi ohranjanju ekosistemov, bodo posredno vključena pristanišča, lokalni, regionalni, nacionalni organi, raziskovalni inštituti in univerze in turistične agencije.  Glavne aktivnosti/rezultati projekta projekta so:

-          Izdelava najsodobnejše raziskave o metodologijah in tehnologijah za ravnanje z odpadki v pristaniščih;

-           nakup posebne opreme za spremljanje in optimizacijo obstoječe infrastrukture in storitev;

-          razvoj dolgotrajnih mednarodnih smernic za izboljšanje statusa okoljskih pristanišč;

-          sporazumi o mednarodnih politikah;

-          učinkovita krepitev zmogljivosti pri ravnanju z odpadki;

-          organizacija delavnic in študijskih obiskov;

-          produkcija video posnetkov za križarke in turiste, ki promovirajo učinkovito ravnanje z odpadki na poti in v pristaniščih; odnose;

-           študija izvedljivosti za optimizacijo zmogljivosti pristaniških odpadkov.

Več o projektu kliknite Project ECOWAVES 


Kontakt - #EM#677367776d2b6b66666f786e686c4e7d62703f60643b657e#EM#