print

TIP
Logotip TIP
Vodilni partner projekta T.I.P. je SDAG d.d. – Kamionski terminal, carinska izpostava v Gorici. Vrednost projekta znaša 1.326.990,00 EUR. Projekt traja od 1.10.2011 do 30.9.2014.


Projekt T.I.P. na čezmejnem območju Gorice in Občine Šempeter-Vrtojba, predvideva:

·         načrtovanje posegov in dejavnosti, ki bi pospeševali koordinacijo delovanja terminalov in intermodalnih vozlišč v Gorici 
    in Vrtojbi, z avtocestno osjo »Vileš-Gorica-Razdrto«;

·         cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem pasu in z dostopi do čezmejnih mestnih središč;

·         okrepitev in razvoj intermodalnega prevoza cesta-železnica in prevoza Ro-La med Slovenijo in Italijo;

·         prekvalifikacijo in povečanje postajališč, oblikovanje novih storitev in razširitev obstoječih (gostinstvo, carina, varen 
    postanek, vzdrževanje vozil, pranje vozil ipd.) s pomočjo novih tehnologij;

·        okoljsko in prostorsko združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo, urbanističnim načrtovanjem in energetsko
   učinkovitostjo struktur.

 

Sodelujoči projektni partnerji: SDAG d.d. – Kamionski terminal, carinska izpostava v Gorici (vodilni partner), Občina Gorica, Občina Šempeter – Vrtojba, RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Služba za avtoceste S.p.a. Autovie Venete, DARS d.d., družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina, Slovenske železnice d.o.o., Log System, konzorcijska družba z omejeno odgovornostjo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

 

Več informacij o projektu na: http://www.tip-project.eu/

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

glava deljena    mef     E01a