print

SEA
SEA R

Projekt SEA - Agencija za socialno ekonomijo je financiran iz sredstev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in vključuje 14 javnih in zasebnih partnerjev iz Slovenije in iz treh italijanskih dežel: Furlanije Julijske krajine, Veneta in Emilije – Romanje.
Vodilni partner projekta SEA je zveza zadrug Lega delle cooperative del Friuli Venezia Giulia. Vrednost projekta je 1.345.500,00 EUR. Projekt traja od 1.9.2011 do 31.8.2014.
Glavni cilj projekta je spodbujanje razvoja socialnega podjetništva na obmejnem območju od koder prihajajo projektni partnerji – cilj, ki ga bomo dosegli z izvajanjem skupnih aktivnosti in z oblikovanjem skupnih politik za razvoj in promocijo socialnega podjetništva. V ta namen načrtujemo ustanoviti skupno čezmejno Agencijo za socialno podjetništvo s sedežem v prostorih nekdanjega mejnega prehoda Rafut na italijanski strani.

Več informacij o projektu na http://www.sea-project.eu


Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

glava deljena    mef     E01a