print

OGV
Projekt OGV - Goriški vrtovi je nadgradnja standardnega projekta SEA – Agencija za socialno ekonomijo, ki je bil izbran na 2. javnem razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013 in predstavlja praktično izvajanje njegovih aktivnosti.
Cilj projekta Goriški vrtovi je povečanje konkurenčnosti na čezmejnem območju s pomočjo vzpostavitve skupnega trga kmetijskih pridelkov in izdelkov ter skupne dobave blaga in storitev. Operativni cilj projekta je poleg razvoja skupnih aktivnosti povezanih s pridelavo, distribucijo in prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov, tudi izdelava spletne skupnosti, ki bo povezala male pridelovalce (v obsegu 50 kilometrov) s potrošniki, ki prebivajo na čezmejnem območju. Gre za srednje veliko območje s približno 68.000 prebivalci. Projekt je namenjen tudi spodbujanju zaposlovanja v kmetijskem sektorju, kar bi lahko dosegli s pomočjo povezovanja socialnih podjetij in pridelovalcev. Projekt traja 24 mesecev. Celotna vrednost projekta je 495.900,00 EUR. Glavne aktivnosti projekta se bodo odvijale na čezmejnem območju Goriške (območje občin Gorica – Nova Gorica – Šempeter-Vrtojba).
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
glava deljena    mef     E01a