print

ALISTO
Alisto web

Vodilni partner projekta ALISTO je Pokrajina Treviso. Vrednost projekta znaša 1.350.000,00 EUR. Projekt traja od 1.10.2011 do 30.9.2014.

 

Tema projekta ALISTO je let nad bojišči prve svetovne vojne, na območju programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija. Namen projekta je preseči kulturne ovire, spoznavanje in vrednotenje zgodovinske dediščine, ki se uresničuje s sinergijo med zgodovinskim raziskovanjem in razvojem tehnologije programske opreme za simulatorje letenja. Projekt poustvarja zgodovinsko pokrajino z mapiranjem avstro-ogrskih in italijanskih vojnih fotografij iz zraka, z digitalnim mapiranjem ozemlja in omogoča videti iz zraka pokrajino iz leta 1915 do leta 1918, kakor tudi današnjo pokrajino, pri čemer zaznamo njeno zgodovinsko vrednost in preobrazbe. V sklopu projekta bodo nabavljeni simulatorji, na katerih bo nameščena programska oprema za ogled letalskih letov nad bojišči prve svetovne vojne. Takšno orodje razbiranja bo mogoče uporabljati tudi za vrednotenje vplivov velikih posegov v okolje. Rezultat raziskovanja bo populariziran z razstavami, simpoziji, objavami in mreženjem. V Sloveniji bosta nameščena dva simulatorja letenja, in sicer prvi v občini Divača, drugi pa na sedežu Fundacije poti miru v Posočju.

 

Sodelujoči projektni partnerji: Pokrajina Treviso (vodilni partner), Ministrstvo za kulturno dediščino, Regionalni direktorat za kulturno dediščino Furlanije-Julijske krajine, Marco Polo System G.e.i.e, Občina Tržič, Občina Lugo, Občina Divača, RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«.

 

Več informacij o projektu na: http://www.alisto.eu/


Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.glava deljena  mef    E01a