print

O projektu
Innovation cartellini BEGIN                                                                          
BEGIN oblikuje modele za ustvarjanje in upravljanje socialnih start-upov, ki so namenjeni vključevanju socialno ogroženih skupin. Ogrožene skupine – brezposelni, ženske, mladi, priseljenci, invalidi, nekdanji obsojenci, nekdanji odvisniki od drog – predstavljajo velik odstotek prebivalstva v državah, vključenih v projekt. Modeli bodo prenosljivi iz bolj inovativnih in izkušenih regij tudi v manj razvite regije in v regije, ki niso vključene v projekt. 

Inovativna prednost in glavni cilj projekta BEGIN je ustvarjanje orodij za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih start-upov, ki so aktivni na okoljevarstvenem področju. Socialni start-upi vključujejo socialno delo in zaposlovanje socialno ogroženih skupin. Le-to prispeva k izboljšanju okolja, kar je prednost tako za državljane kot tudi za turiste.

Neposredni projektni upravičenci bodo udeleženci in posredniki socialnih start-upov, posredni projektni upravičenci pa so potencialni start-upi, težje zaposljive osebe, zaposleni v socialnih start-upih, centri za raziskovanje in inovacije, centri za usposabljanje in agencije za zaposlovanje, kot tudi javne uprave udeleženih držav. 

Glavni rezultat projekta je Mednarodna strategija za podporo socialnim start-upomZasnovana bo na desetih lokalno-regionalnih strategijah, ki bodo izvedene na projektnem območju.

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je v projektu BEGIN vodilni partner.
V projekt je vključenih še 9 partnerjev (3 iz Italije, 1 s Hrvaške, 1 iz Albanije, 1 iz Črne Gore, 1 iz Srbije, 1 iz Bosne in Hercegovine, 1 iz Grčije). 

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR 85%).

Projekt Begin, ki se je izvajal med letoma 2018 in 2020, je spodbujal nastanek in razvoj socialnih podjetij za delovno vključevanje prikrajšanih v 6 državah – Sloveniji, Italiji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini in Črni gori.

Ciljna socialna podjetja so imela skupno lastnost, in sicer pozitiven vpliv na okolje.
Projekt je privedel do generiranja 2 rezultatov:
1. Mednarodna mreža pospeševalcev socialnih podjetij za uporabo modelov socialnega poslovanja kot orodja za spodbujanje razvoja socialne ekonomije na ozemljih
2. Lokalni akcijski načrt in splošni akcijski načrt, ki ju bodo uporabljali posredniki socialnih podjetij za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih socialnih podjetij s strani zagonskih podjetij in različnih deležnikov

Begin PLUS namerava posodobiti in razviti modele socialnega podjetja ter jih prilagoditi javnim srednjim šolam in tako v projekt vključiti dijake in učitelje.

Cilj je predvsem spodbuditi nove generacije, da socialno ekonomijo obravnavajo kot zaposlitveno priložnost, da bi jih spodbudili k ustvarjanju novih socialnih podjetij za delovno vključevanje. Iz tega razloga želi projekt prilagoditi rezultat Begin n. 1 in socialnih poslovnih modelov šolskemu sistemu.

Iz tega razloga so cilji projekta:
- spremljanje študentov in učiteljev pri oblikovanju in testiranju modelov socialnih podjetij;
- analizirati rezultate in opredeliti socialno-ekonomski izobraževalni priročnik za ponovitev izkušenj v drugih šolah;
- razširiti priročnik po drugih šolah in vključiti učitelje kot morebitne moderatorje;
- razširiti Beginovo mrežo moderatorjev socialnega podjetja z učitelji, ki jih zanima uporaba priročnika.

Namen projekta je vključiti tudi javne organe, da bi spodbudili sprejemanje orodij v srednjih šolah.