print

O projektu
Logo


ADRION regija nosi v sebi velik potencial za nadaljnji razvoj trajnostnega turizma, ki je trenutno oslabljen zaradi številnih pomanjkljivosti. Skupen izziv, s katerim se srečuje področje ADRION je odsotnost trajnostnega turističnega modela, ki bi temeljil na inovativnih, visoko kakovostnih turističnih produktih in storitvah. Projekt 5 SENSES je holistično usmerjen k petim čutom: vidu, sluhu, vohu, okusu in dotiku, na temelju katerih se bo oblikovala blagovna znamka ADRION kot posebna, inovativna turistična izkušnja.

Integriran pristop k trženju čutov je nov in inovativen za ADRION področje. Temeljna usmeritev projekta je vzpostavitev in promocija področja ADRION kot turistične blagovne znamke, ki vključuje vseh pet čutov. Poseben cilj projekta 5SENSES je usmerjanje k trajnostnemu načrtovanju vsebin, katerih namen bo vrednotenje in ohranjanje naravne/kulturne dediščine s katerimi se bo ustvarila nepozabna turistična izkušnja ter doseganje turistične lojalnosti. Projekt je usmerjen k uporabi tehnologije za ustvarjanje posebne turistične izkušnje. Področje ADRION ima priložnost, da dodatno izkoristi naravne vsebine in oblikuje nova turistična doživetja na temelju potenciala ICT. Projekt predvideva sprejetje Skupne strategije in akcijskega načrta na področju ADRION, vzpostavitev blagovne znamke ADRION ter izvedbo različnih aktivnosti in storitev kot so (promocijski materiali, konference, srečanja, priporočila itd.), s katerimi bodo pridobili lokalni/regijski/nacionalni organi, poslovne organizacije, akademije itd.

Projekt 5SENSES je usmerjen k oblikovanju mednarodne ADRION blagovne znamke.

Vodilni partner projekta je Περιφέρεια Ηπείρου, regija Epirus (Grčija). 
Projekt 5SENSES združuje 9 partnerjev (2 iz Grčije, 1 iz Italije, 1 iz Hrvaške, 1 iz Bosne in Hercegovine, 1 iz Srbije, 1 iz Albanije in 1 iz Črne Gore) ter 1 pridružen partner (iz Srbije).

Projekt je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR 85%) in lastnih sredstev (15%).