print

Hiša aleksandrink (operacija LAS) 
  Naziv projekta


 Hiša aleksandrink 

 
  Trajanje projekta 


 30. 9. 2022 - 30. 11. 2023 


  Vrednost projekta


 147.252,09 EUR


  Sofinanciranje EKSRP


 61.380,69 EUR  Projektni partnerji RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
 Mestna občina Nova Gorica
 Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink


  Kontakt


 Maruša Kuštrin
 #EM#6d6070767764286c7d7a7e7965634e7d62703f60643b657e#EM#

Glavni cilj operacije je z razvojem novega turističnega produkta povezati mikro destinacije Brda, Kras in Vipavska dolina in spodbuditi aktivno preživljanje prostega časa turistov in prebivalcev območja LAS V objemu sonca. Specifični cilji operacije so razviti nov turistični produkt »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina«, povečati turistični obisk na območju LAS V objemu sonca preko aktivne promocije oblikovane kolesarske poti ter dodatno izobraziti obstoječe turistične ponudnike k razvoju servisa turistov kolesarjev in dodatne turistične ponudbe.

Glavne aktivnosti operacije bodo oblikovanje turističnega produkta »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina«, digitalizacija kolesarske poti, priprava CGP in promocija (oblikovanje in tisk promocijskih materialov, nabava označevalnih tablic, spletna promocija produkta, strokovna ekskurzija, študijska tura za tuje novinarje in promocija projekta) ter izobraževalne delavnice na temo kolesarskega turizma.

Pričakovani učinki operacije so nov turistični produkt »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina«, 30 vključenih udeležencev v izvajanje operacije v okviru strokovne ekskurzije, študijske ture in izobraževalnih delavnic ter izvedene štiri izobraževalne delavnice za obstoječe in potencialne turistične ponudnike, strokovna ekskurzija po vzpostavljeni kolesarski poti ter študijska tura za 3 tuje novinarje.

Rezultati operacije bodo povečan obisk območja LAS V objemu sonca, vzpostavljena povezava med javnimi zavodi za turizem pri upravljanju novega turističnega produkta in izboljšani pogoji za razvoj novih turističnih storitev, ponudbe in produktov zaradi povečane prepoznavnosti območja.


logotip EKSRP   LEADER barvni