print

Interreg 2014-2020

ČEZMEJNO SODELOVANJE

INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENJA


2. JR NI ŠE OBJAVLJEN                              

 Prioritete:
 • Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja;
 • Sodelovanje za nizkoogljične strategije;
 • Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov;
 • Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja.
STANDARDNI
1. JR za standardne projekte se je zaključil 30.09.2016    
        
2. JR za standardne projekte bo predvidoma objavljen v 2018

STRATEŠKI
1. JR za strateške projekte bo predvidoma objavljen jeseni 2017 (nov)INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 
 


ODPRT RAZPIS

 Prioritete:
 • Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij;
 • Varstvo okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov;
 • Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava. 

1. rok za predložitev vlog je potekel 12.02.2016 

2. rok za predložitev vlog je potekel 27.07.2016

3. rok za predložitev vlog je potekel 14.09.2017

Datum naslednjega, 4. roka še ni bil določen.
več info najdete tukaj

TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

INTERREG ADRIATIC – IONIAN (ADRION)

 

2. RAZPIS NI ŠE OBJAVLJEN

 Prioritete:
 • Inovativna in pametna regija;
 • Trajnostna regija;
 • Povezana regija.
1. JR se je zaključil 25.3.2016   

2. JR ni še najavljen

 INTERREG ALPINE SPACE


 3. RAZPIS (2. stopnja) je odprt

 Prioritete:
 • Inovativni Alpski prostor;
 • Nizko-ogljični Alpski prostor;
 • Prijeten Alpski prostor;
 • Dobro upravljanje Alpskega prostora.

1. JR: zaključen v 2015

2. JR: zaključen v 2016
   1. stopnja razpisa se je zaključila 08.04.2016
   2. stopnja razpisa se je zaključila 05.08.2016

3. JR: objavljen v 2017    
1. stopnja razpisa (Eol): zaključena (14.4. - 28.6.2017)
2. stopnja razpisa: 12.10. - 20.12.2017  
                                                                                                                     

 INTERREG CENTRAL EUROPE 


3. RAZPIS JE ODPRT


 Prioritete:
 • Sodelovanje pri inovacijah za boljšo konkurenčnost Srednje Evrope;
 • Sodelovanje pri strategiji zmanjšanja emisij ogljika v Srednji Evropi;
 • Sodelovanje pri naravnih in kulturnih virih za trajnostno rast Srednje Evrope;
 • Sodelovanjem na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope.
1. JR: zaključen v 2015

2. JR: zaključen 23.06.2016

3. JR: 21. september 2017 - 25. januar 2018 INTERREG MEDITERRANEAN (MED)


 3
. RAZPIS ŠE NI NAJAVLJEN

 Prioritete:
 • SMART MED – Spodbujanje inovacijskih sposobnosti za razvoj pametne in trajnostne rasti v MED območju;
 • Nizke emisije ogljika - Spodbujanje nizko-ogljičnih strategij nizkoogljičnih in energetske učinkovitosti v posameznih območjih MED: v mestih, na otokih in oddaljenih območjih;
 • VIRI MED - Varovanje in spodbujanje naravnih in kulturnih virov; 
 • Platforma za upravljanje - Izboljšanje upravljanja v MED območjih.
1. JR: zaključen v nov 2015

2. JR: zaključen 31.3.2017  INTERREG DANUBE transnational programme 


3. RAZPIS še NI NAJAVLJEN
 
 Prioritete:
 • Inovativna in socialno odgovorna Podonavska regija;
 • Okoljsko in kulturno odgovorna Podonavska regija;
 • Bolje povezana in energetsko odgovorna Podonavska regija;
 • Dobro upravljanje Podonavske regije. 
1. JR: zaključen
   1. stopnja razpisa se je zaključila 03.11.2015
   2. stopnja razpisa se je zaključila 09.05.2016

2. JR: zaključen (09.05.2017 - 06.06.2017) MEDREGIONALNO SODELOVANJE

INTERREG EUROPE

RAZPIS NI ODPRT

Prioritete:
 • Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij;
 • Krepitev konkurenčnosti malih in srednjih podjetij;
 • Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih;
 • Varovanje okolja in spodbujanje učinkovitosti. 
1. JR: zaključen 31.06.2015

2. JR: zaključen 13.05.2016

3. JR: zaklučen (1.03. - 30.6.2017)


Posodobljeno dne 9.11.2017Več informacij o teritorialnem sodelovanju in razpisih najdete na spletni strani www.eu-skladi.si