print

Interreg 2014-2020

ČEZMEJNO SODELOVANJE

INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENJA


Objavljen je Ciljni razpis za strateške projekte št. 05/2018                            
 Prioritete:
 • Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja;
 • Sodelovanje za nizkoogljične strategije;
 • Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov;
 • Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja.
STANDARDNI
1. JR za standardne projekte se je zaključil 30.09.2016    
        
2. JR za standardne projekte bo predvidoma objavljen v 2018

STRATEŠKI
št. 5/2018: odprt od 7.2. do 28.3.2018 (do 15.00) INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 
 


ODPRT RAZPIS

 Prioritete:
 • Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij;
 • Varstvo okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov;
 • Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava. 

1. rok za predložitev vlog je potekel 12.02.2016 

2. rok za predložitev vlog je potekel 27.07.2016

3. rok za predložitev vlog je potekel 14.09.2017

Datum naslednjega, 4. roka še ni bil določen.
več info najdete tukaj

TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

INTERREG ADRIATIC – IONIAN (ADRION)

 

2. RAZPIS JE ODPRT

 Prioritete:
 • Inovativna in pametna regija;
 • Trajnostna regija;
 • Povezana regija.
1. JR se je zaključil 25.3.2016   

2. JR: od 26.3. - 26.6.2018  
POSEBNA OMEJITEV: 
Priority Axis 2 – Sustainable Region (IP 6c in 6d)

 INTERREG ALPINE SPACE


 
3. RAZPIS ZAKLJUČEN

 Prioritete:
 • Inovativni Alpski prostor;
 • Nizko-ogljični Alpski prostor;
 • Prijeten Alpski prostor;
 • Dobro upravljanje Alpskega prostora.

1. JR: zaključen v 2015

2. JR: zaključen v 2016
   1. stopnja razpisa se je zaključila 08.04.2016
   2. stopnja razpisa se je zaključila 05.08.2016

3. JR: zaključen v 2017    
1. stopnja razpisa (Eol): zaključena 8.6.2017
2. stopnja razpisa: zaključena 20.12.2017 
REZULTATI 3. JR bodo znani konec aprila 2018.                                                                                                                      

 INTERREG CENTRAL EUROPE 


3. RAZPIS ZAKLJUČEN

 Prioritete:
 • Sodelovanje pri inovacijah za boljšo konkurenčnost Srednje Evrope;
 • Sodelovanje pri strategiji zmanjšanja emisij ogljika v Srednji Evropi;
 • Sodelovanje pri naravnih in kulturnih virih za trajnostno rast Srednje Evrope;
 • Sodelovanjem na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope.
1. JR: zaključen v 2015

2. JR: zaključen 23.06.2016

3. JR: zaključen 25.01.2018 INTERREG MEDITERRANEAN (MED)


 3
. RAZPIS ŠE NI NAJAVLJEN

 Prioritete:
 • SMART MED – Spodbujanje inovacijskih sposobnosti za razvoj pametne in trajnostne rasti v MED območju;
 • Nizke emisije ogljika - Spodbujanje nizko-ogljičnih strategij nizkoogljičnih in energetske učinkovitosti v posameznih območjih MED: v mestih, na otokih in oddaljenih območjih;
 • VIRI MED - Varovanje in spodbujanje naravnih in kulturnih virov; 
 • Platforma za upravljanje - Izboljšanje upravljanja v MED območjih.
1. JR: zaključen v nov 2015

2. JR: zaključen 31.3.2017  INTERREG DANUBE transnational programme 


3. RAZPIS še NI NAJAVLJEN
 
 Prioritete:
 • Inovativna in socialno odgovorna Podonavska regija;
 • Okoljsko in kulturno odgovorna Podonavska regija;
 • Bolje povezana in energetsko odgovorna Podonavska regija;
 • Dobro upravljanje Podonavske regije. 
1. JR: zaključen
   1. stopnja razpisa se je zaključila 03.11.2015
   2. stopnja razpisa se je zaključila 09.05.2016

2. JR: zaključen 06.06.2017 MEDREGIONALNO SODELOVANJE

INTERREG EUROPE

RAZPIS NI ODPRT

Prioritete:
 • Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij;
 • Krepitev konkurenčnosti malih in srednjih podjetij;
 • Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih;
 • Varovanje okolja in spodbujanje učinkovitosti. 
1. JR: zaključen 31.06.2015

2. JR: zaključen 13.05.2016

3. JR: zaklučen 30.06.2017


Posodobljeno dne 1.3.2018Več informacij o teritorialnem sodelovanju in razpisih najdete na spletni strani www.eu-skladi.si