print

Izjava o varovanju zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov


V podjetju RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) ter posamezniku, katerega osebne podatke obdelujemo, zagotavljamo naslednje pravice v skladu z zakonodajo ter Uredbo o varstvu podatkov - GDPR:

1. Pravica, da od podjetja RRA SEVERNE PRIMORSKE Nova Gorica d.o.o. kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevam:
  • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
  • Razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
  • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
  • Popravek netočnih osebnih podatkov.
  • Omejitev obdelave, kadar: oporekam točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
  • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
  • Da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

2. Pravica, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
 
3. Postopek uveljavljanja pravic
Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov #EM#7273632d777546757a6827787c237d66#EM#

Seznanjen sem, da se lahko odjavim od prejemanja elektornskih sporočil, novic na spletni povezani s klikom na SPLOŠNO OBVESTILO – IZJAVA O VAROVNJU ZASEBNOSTI.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

S klikom na gumb potrjujem, da sem seznanjen s pogoji uporabe spletnih strani www.rra-sp.si , ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti in zanimanja z namenom zagotavljanja personaliziranih vsebin in ponudb ter so natančneje opisani tukaj.

Dajem izrecno privolitev, da lahko družba RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom ugotavljanja mojega zanimanja za projektne rešitve, storitve ter kontaktiranja v zvezi z njimi prek e-maila ali telefona, ne glede na to, ali so vezani na GDPR ali ne. Potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki.