print

Druge podjetniške INFO

Podjetniške informacije že delujočim podjetjem


 Nameravate širiti svoj posel? 


Na vstopni točki VEM (Vse na Enem Mestu) so vam na voljo:

  • Poslovno-komercialne in ostale podjetniške informacije.
  • Aktualne finančne in svetovalne storitve oziroma vzpodbude.