print

EnerNETMob

LOGO COLOUR EnerNETMob


Akronim:

EnerNETMob

Naziv projekta:

Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intemodal and interurban low carbon transport systems

Slovenski prevod:                   

Sredozemske medregionalne mreže za elektromobilnost za intermodalne in medmestne prometne sisteme z nizkimi emisijami ogljika

Prednostna naloga:             

2) Nizkoogljično gospodarstvo

Trajanje projekta: 

1.2.2018 – 31.1.2022 (48 mesecev)

Vrednost projekta:

5.500.000,00 EUR

Delež sofinanciranja:             

85% ESRR in IPA

Program:

Interreg Mediterranean (MED 2014-2020)

Partnerstvo:

Vodilni partner projekta: Region of Peloponnese, Department of Management for Developement Planning (Grčija)

16 partnerjev : 3 iz Grčije, 3 iz Italije, 1 iz Malte, 1 s Cipra, 1 iz Slovenije, 1 iz Španije, 1 iz Avstrije, 1 iz Francije, 1 iz Albanije, 1 iz Črne Gore, 1 s Portugalske

Partnerji iz Slovenije:

Projektni partnerji:

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Kontakt:

Amelija Skomina Zorn

05 330 66 88

#EM#616c676f6d6f67297b62656665636f4f6263733e6765386471#EM#

vsi logo EnerNETMob