print

Employees
empty
Črtomir Špacapan, univ. dipl. ekon.
Managing Director
crtomir.spacapan@rra-sp.si
empty
Fabijana Medvešček, dipl. ekon.
Head of Local Action Group (LAG) Office
T:+386 (0)5 330 66 81
fabijana.medvescek@rra-sp.si
empty
Amelija Skomina Zorn, dipl. ekon.
Economic and General Affairs Consultant
T:+386 (0)5 330 66 88
amelija.skomina@rra-sp.si
empty
Nataša Jakopič, dipl. ekon.
HR Development Consultant
T:+386 (05) 330 66 80
natasa.jakopic@rra-sp.si
empty
Ana Vetrih, univ. dipl. ekon.
Accountant
T:+386 (0)5 330 66 89
ana.vetrih@rra-sp.si
empty
Jasmina Nikić
HR Development Consultant
T:+386 (05) 330 66 85
jasmina.nikic@rra-sp.si
empty
Greti Manfreda, dipl. ekon.
International Cooperation and Regional Development Consultant
T:+386 (05) 330 66 84
greti.manfreda@rra-sp.si
empty
Silva Knez, dipl. ekon.
Consultant at Project Management Office
T:+386 (05) 330 66 85
silva.knez@rra-sp.si
empty
Aleš Bajec, dipl. org. tur.
Consultant at Project Management Office
T:+386 05 330 66 80
ales.bajec@rra-sp.si
empty
Maruša Kuštrin, dipl. družb.
Consultant for international and domestic projects
T:05 330 66 80
marusa.kustrin@rra-sp.si
empty
Nataša Rode, dipl. prav.
Svetovalka za delo na mednarodnih in nacionalnih projektih
T:05 330 66 88
On maternity leave