print

STROKOVNI ČLANEK GOSPODARSKI CIKLI IN NAJNOVEJŠA PRIČAKOVANJA

BRUNO GOSPODARSI CIKLI IN NAJNOVEJŠA PRIČAKOVANJA.doc

STROKOVNI ČLANEK

GOSPODARSKI CIKLI IN NAJNOVEJŠA PRIČAKOVANJA

Zagotovo MSP lahko samostojno kreirajo lastni razvoj in prihodnost ter rast. Slednje si lahko MSP zagotovijo z internacionalizacijo in s povečanjem ekonomije obsega. Poleg lastnih aktivnosti MSP ne gre zanemariti svetovnega gospodarskega dogajanja, ki v veliki meri vpliva na MSP, velika podjetja in ne nazadnje na vsakega posameznika. V moderni družbi smo še kako povezani na gospodarskem področju. Na naša življenja in na dogajanja v naših podjetjih še kako vplivajo globalna gospodarska dogajanja, tako pozitivna, povezana z gospodarsko rastjo, kakor tudi negativna, povezana z recesijo in gospodarsko krizo.

Nazaj na arhiv