print

Sprememba 2. J A V N EGA P O Z I VA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Rok za oddajo operacij se podaljša iz 2. 3. 2020 na 3. 4. 2020 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja). Zadnja vprašanja bodo možna do 31. 3. 2020. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge in čas za zadnja vprašanja nadomesti z novimi datumi.

 

Več na: https://www.las-vobjemusonca.si/javni_pozivi/aktualni_javni_pozivi/

SPREMEMBA 2 Javnega poziva za izbor operacij LAS
Nazaj na arhiv