print

Soustvarjajte z nami trajnostni razvoj območja LAS V objemu sonca

Koga vabimo k sodelovanju?

K sodelovanju pri pripravi strategije vabimo predstavnike občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, mlade, predstavnike društev in NVO ter druge zainteresirane posameznike z idejami za razvoj.

S pomočjo vas, ki poznate lokalno okolje in izzive ter tudi priložnosti za razvoj, bomo gradili razvoj območja občin Nova Gorica, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

 

Kako lahko sodelujete?

Vabljeni ste, da se udeležite delavnic za identifikacijo potreb, izzivov in posebnosti LAS območja.

Na delavnicah boste vsi zainteresirani lahko izrazili vaše videnje lokalnega razvoja in pomagali soustvariti realno in navdihujočo strategijo razvoja. Izražene potrebe, izzivi, ideje, potenciali območja in usmeritve za razvoj občin oz. širšega območja LAS V objemu sonca, ki jih boste izpostavili na delavnicah, bodo namreč podlaga za oblikovanje ukrepov strategije. Strategija bo tudi podlaga za razpise LAS od leta 2024 dalje.

 

Datumi in lokacije delavnic:

  • v četrtek, 4. maja 2023, ob 17.00 uri v veliki dvorani na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
  • v ponedeljek, 8. maja 2023, ob 13.00 uri v veliki dvorani na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
  • v ponedeljek, 8. maja 2023, ob 17.00 uri v dvorani v Kulturnem domu Bukovica, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
  • v sredo, 10. maja 2023, ob 17.00 uri v dvorani v prvem nadstropju v Vili Vipolže, Vipolže 29, 5212 Dobrovo v Brdih

Zaradi lažje organizacije vas lepo prosimo, da nam udeležbo na delavnicah sporočite s kratkim sporočilom na naslov #EM#6c60712e726a646d6d647f7863636d6e50636072396666396b70#EM# ali po telefonu na tel. št. 05 330 66 81, vsaj dva dni pred posameznim dogodkom.

Vabilo na delavnice najdete: Novice (las-vobjemusonca.si)

 

Pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca do leta 2027 lahko sodelujete tudi s projektnimi idejami, kako spremeniti lokalno okolje še na bolje. V kolikor že imate izoblikovano projektno idejo, ki jo želite uresničiti z nepovratnimi EU sredstvi, ki jih bo razpisala LAS V objemu sonca v obdobju od leta 2024 do leta 2027, vas vabimo, da jo delite z nami z izpolnitvijo obrazca, ki je dosegljiv na spletni strani LAS: Novice (las-vobjemusonca.si)

Izpolnjen obrazec pošljite najkasneje do 31. 5. 2023 na e-naslov: #EM#6c60712e726a646d6d647f7863636d6e50636072396666396b70#EM#  ali po pošti na naslov LAS V objemu sonca, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Kromberk, Cesta 25. junija 1F, 5000 Nova Gorica.

 

Zbrane vsebine bomo analizirali in jih tematsko umestili v strategijo. Predstavitev osnutka strategije bo predvidoma junija 2023. Na predstavitvi boste imeli možnost razprave o načrtovanih ukrepih in ciljih strategije. Priprava strategije bo zaključena do konca julija 2023, v začetku leta 2024 pa lahko pričakujete prvi javni poziv za sofinanciranje projektov.

 

Nazaj na arhiv