print

SMile 2019

Namen internacionalne konference »SMILE 2019« & »CIRCLE 2019« je, da se natančneje opredeli izzive trajnostne mobilnosti in izpostavi koristnost prometnih sistemov na lokalni, regionalni, nacionalni ter evropski ravni. Dogodek je del EnerNETMob Regional Open Days in organiziran s strani Ministry of Transport, Communications and Works, Cyprus and Dynamic Vision. 


Direktor RRA Severne Primorske, Črtomir Špacapan, je na 3. internacionalni konferenci spregovoril o tem zakaj je e-mobilnost pomembna za Slovenijo.

Lastnosti Slovenije:

 • 52,3% slovenskih državljanov dela in živi v drugi regiji;
 • med delovnimi dnevi je odvisnost od avtomobila kar 87%
 • število delovnih mest v središču Slovenije je 28% višje kot je število aktivnega prebivalstva; 
 • je locirana v presečišču Pan-evropske prometne mreže;  
 • ima visoko sub-urbanizacijo (premik prebivalstva iz urbanih območij v predmestje)
 • ima drugo najvišjo stopnjo motorizacije v EU (541 avtomobilov na 1.000 prebivalcev)
 • ima precej razpršeno populacijo, samo dve mesti imata več kot 50.000 prebivalcev

Poraba energije po sektorjih v Sloveniji za leto 2017:

 • Kmetijstvo in gozdarstvo: 1%
 • Energijski sektor: 2%
 • Ostali uporabniki: 10%
 • Gospodinjstva: 23%
 • Proizvodnja in gradnja: 26%
 • Promet 38%

Youtube posnetek: https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=eHwLm1kQoi4

csm image 43 5953f38f6f

Nazaj na arhiv