print

SEMINAR: Pridobivanja delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem za zaposlitev in delo tujih državljanov

Brez naslova


 

Spoštovani,
 
Vljudno vabljeni na poslovni seminar za delodajalce na katerem bodo predstavljene bistvene spremembe novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT – B ) in Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), s poudarkom na praktičnem pristopu hitrejše pridobitve ustreznih dovoljenj za zaposlovanje tuje delovne sile.

 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen delodajalcem.


PROGRAM:


9.00 – 10.30

Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)

Poglavitne  novosti in  vprašanja iz prakse:

  • Razmejitev med napotitvijo in službeno potjo.
  • V katerih primerih pridobiti obrazec A1 in kdaj ne?
  • Katere predpise je treba upoštevati ob napotitvah?
  • Kako pripraviti pogodbo o zaposlitvi za napotenega delavca?
  • Kje pridobiti vse informacije o napotitvah v različne države?


10.30 – 12.00 

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT s spremembami  in novela ZZSDT-B)

·         Postopek pridobitve enotnega dovoljenja - ED

·         Vrste soglasij pri enotnih dovoljenjih 

·         Praktični nasveti iz prakse


Odmor: 15 minut

 

12.15 – 13.30

Zaposlovanje delavcev iz Bosne in Hercegovine

·         Postopek pridobitve delovnega dovoljenja

·         Praktični nasveti iz prakse


13.30 -14.00

Razprava in vprašanja


KDO BO Z VAMI

Grega MALEC, vodja sektorja za delovne migracije MDDSZEM

Anka RODE, vodja področja zaposlovanja in dela tujcev ZRSZ

KDAJ IN KJE

  • Termin seminarja: sreda, 4. 7. 2018
  • Kraj: poslovni prostori  GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica, Poslovni center Gonzaga, Sedejeva 2 a, 5000 Nova Gorica
  • Čas: od 9.00 do 14.00


PRIJAVA:  Prijave zbiramo na elektronski naslov: #EM#7273632d777546757a6827787c237d66#EM#

 

Cena seminarja:

  • ·         za člane GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica, OOZ Nova Gorica - 25,00 EUR + DDV, za plačilo 30,5 EUR z DDV
  • ·         za nečlane - 50,00 EUR + DDV, za plačilo 61,00 EUR z DDV

 

 

Ob prijavi dveh (2) ali več udeležencev iz istega podjetja, je drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja upravičen do 50 % popusta na kotizacijo.

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo in postrežbo.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica:

TRR: 19100 - 0011270969, odprt pri Deželni banki Slovenije d.d., poslovalnica Nova Gorica.

 

Nazaj na arhiv